Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

VÆGTENS TEGN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Vægten-tegn-Jim-Bourne

VÆGTENS TEGN (8 af 11)


Vægtens tegn har en helt speciel plads i dyrekredsen, for det er energien fra dette tegn, der styrer det, man kan kalde nav’et i det zodiakale hjul.

VÆGTENS TEGN (8 af 11)

Princip

 

Man vil nemmere kunne forstå mange af nutidens problemer, hvis man vil tænke over udviklingen af principper i menneskeheden og om, hvordan de kan omsættes til handling, når arbejdet med planen skal realiseres.

Et princip indeholder et aspekt af den sandhed, som solsystemet er baseret på. Det kan opfattes som en langsom indsivning til menneskets bevidsthed af en meget lille del af de tanker, som Planetlogos baserer sin skabelse på. Grundlaget for Logos’ handlinger er aktiv kærlighed. På menneskehedens nuværende udviklingstrin skal to slags principper studeres: Det første er de lavere principper, som indeholder det aktive aspekt, og det næste er de højere principper, der indeholder kærligheds- og visdomsaspektet. De lavere principper er langsomt strømmet ind i menneskehedens bevidsthed over enorme tidsperioder. De vedrører personlighedens handlinger og aktive liv. De har styret menneskeheden på dens lavere udviklingstrin, og denne styring fortsætter, indtil sjælsprincipperne kan erkendes og omsættes til handling.

 

Vægten-tegn-10-Jim-Bourne

 

De lavere principper kommer til udtryk i dagliglivets almindeligt accepterede regler. De 10 Bud, der bl.a. befaler, "du må ikke dræbe", og "du må ikke stjæle", har relation til menneskets aktive liv og opbygning af karakteren. Efter at have overtrådt de lavere principper utallige gange lærer mennesket at overholde dem, fordi handlingerne kulminerer i katastrofale situationer − enten i det nuværende liv eller som karmiske virkninger i en fremtidig inkarnation. De lavere principper er medfødte tendenser, der bl.a. kommer til udtryk som lidelser, indtil lektien langt om længe bliver lært, uanset hvor lang tid det tager.

Når de lavere principper er dominerende, bruger mennesket den lavere konkrete tænkeevne med dens tendens til at analysere, at kritisere, at opsplitte, at adskille og at opdele. Det rummer en fare, for der udvikles en for voldsom kritik, og at der benyttes metoder, der omfatter personlige angreb og fornærmelser − en holdning, der er i modsætning til loven om enhed, og desuden bruges der destruktive kræfter.

Det, som menneskeheden er ved at lære, vedrører grupper, og de lavere principper er de teknikker, som mange modsatrettede kræfter benytter i nutiden − uanset om det er inden for de forskellige områder af menneskehedens aktiviteter, eller om det er på selve slagmarken. De modsatrettede kræfter kan være oprigtige, men den konkrete tænkeevne kan være som en barrierer mod en højere visions frie spil.

Artikel-Vægten-tegn-Jim-Bourne
Download-fil: VÆGTENS TEGN - Jim Bourne


Artikel-Vægten-tegn-Jim-Bourne
Læsefil med vendbare sider: VÆGTENS TEGN