Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

VÆGTENS TEGN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Vægten-tegn-Jim-Bourne

VÆGTENS TEGN (4 af 11)


Vægtens tegn har en helt speciel plads i dyrekredsen, for det er energien fra dette tegn, der styrer det, man kan kalde nav’et i det zodiakale hjul.

VÆGTENS TEGN (4 af 11)

Virkeliggørelse af planen

 

Vægten-tegn-05-Jim-Bourne

 

Planen er guddommelig, og derfor kan menneskeheden ikke forhindre realiseringen af den − kun forsinke den. Selvom planen vil blive fuldført, så kan perioden til at gennemføre den ikke nødvendigvis blive som planlagt af Hierarkiet. Det sker, når de mennesker, man har betroet arbejdet, begår fejl − enten ved at misforstå planen eller med forkert timing. Disciple kan begå fejl, eller de kan udfører opgaverne på en måde, at der skaber forsinkelser. Vægtskålene “vipper op og ned”, efterhånden som menneskeheden svinger mellem modsætningernes par. På trods af at målet definitivt bliver nået, så afhænger tiden af, om menneskeheden er vågen og villig eller ej.

Ved at gå tilbage i tiden til et møde i Hierarkiet, der fandt sted for godt 400 år siden i begyndelsen af det 16. århundrede, kan man få et godt eksempel på arbejdet med planens realisering. Mødet var indkaldt, fordi man så kritisk på udviklingen. Menneskehedens fremskridt var ikke så omfattende, som forventet. Der var begået fejl − selv af de mest fremskredne disciple − i opgaven med at opretholde bevidsthedskontinuitet og telepatisk sensitivitet. Desuden blev der iagttaget manglende respons på de hierarkiske vibrationer. Mange disciple havde viklet sig ind i den lavere psykismes blændværk. En anden faktor, der skabte bekymring, var en tiltagende tendens til, at mennesket blev mere og mere selvcentreret. Det udviklede en egoisme, der skabte barrierer med separatisme, isolation og fordomme.

 

Vægten-tegn-06-Jim-Bourne

 

Vandbærerens tidsalder

Hierarkiet var optaget af, at Vandbærerens tidsalder nærmede sig − om kun få århundreder − med sine markante og helt specielle muligheder. Det blev derfor besluttet, at der skulle foretages nogle forandringer i forberedelserne til Den Nye Tidsalder, der lå forude. Som et resultat af dette møde i det 16. århundrede kan de ændrede mål i planen for menneskeheden på dette tidspunkt i korthed beskrives på denne måde:

  1. Bevidsthedsniveauet skulle løftes fra astralplanet til mentalplanet.
  2. Barriererne med separatisme og isolation skulle nedbrydes, og den internationale situation skulle afklares.
  3. En mere synteseskabende enhed skulle etableres ved at styrke tanken om grupper, og om at danne gruppeenheder overalt på Jorden.
  4. Et system med uddannelse af disciple til en effektiv verdenstjenergruppe, som kunne samarbejde med Hierarkiet, skulle igangsættelse.
  5. En telepatisk vekselvirkning, der til sidst ophæver tidsbegrebet, skulle opbygges.

Det var baggrunden for, at der i de efterfølgende århundreder inkarnerede disciple og grupper, der var særligt egnede til at styrke og inspirere menneskeheden. Målet var at igangsætte bestemte opgaver inden for klart definerede områder, hvor hver gruppe skulle demonstrere en rigtig måde at arbejde på inden for hvert område. Det kunne være inden for politik, religion, kultur, videnskab − og i nyere tid inden for det filosofiske, det psykologiske og det økonomiske område.

Artikel-Vægten-tegn-Jim-Bourne
Download-fil: VÆGTENS TEGN - Jim Bourne


Artikel-Vægten-tegn-Jim-Bourne
Læsefil med vendbare sider: VÆGTENS TEGN