Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

VÆGTENS TEGN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Vægten-tegn-Jim-Bourne

VÆGTENS TEGN (7 af 11)


Vægtens tegn har en helt speciel plads i dyrekredsen, for det er energien fra dette tegn, der styrer det, man kan kalde nav’et i det zodiakale hjul.

VÆGTENS TEGN (7 af 11)

Fremskyndelse af planen

 

Som et resultat af det arbejde, der blev gennemført i første halvdel af det 20. århundrede, og på trods af (eller måske på grund af) alle de ydre konflikter, der havde tendens til at svække planens gennemførelse, opnåede grupperne nogle mål, som Hierarkiet forventede først ville blive opnået ved forårsjævndøgn om ca. 2.300 år. Det medførte, at Hierarkiet fremskyndede nogle af sine planer. Menneskeheden spillede en afgørende rolle i denne fremskyndelse, der førte til tre resultater:

  1. Planetlogos nåede et bestemt mål i tid og rum meget tidligere end forventet, og han er nu ved at tage en kosmisk indvielse.
  2. I Hierarkiet skete der en stor udvidelse − både hvad angår bevidsthed og antal medlemmer. Omfanget af udvidelsen blev større end forventet, for den medførte, at nye ashramer blev dannet − det siges, at nu er 49 nye ashramer ved at blive dannet. Der har også været en meget omfattende indstrømning fra devariget.
  3. Det betød, at en større del af menneskeheden kunne vågne op og opnå en seriøs åndelig indstilling. For øvrigt var det meningen, at menneskeheden skulle afgøre de involverede stridsspørgsmål ved at kæmpe i verdenskrigen på det fysiske plan, for det var afgørende for Kristi beslutning om at vende tilbage til det fysiske plan og ikke til astralplanet, som det ellers var planlagt.

Vægten-tegn-09-Jim-BourneEn stor del af planen er − set fra Hierarkiets synspunkt − ved at bære frugt. Niveauet for menneskehedens bevidsthed er steget, og det gælder hele planeten. Verdensomfattende filantropiske initiativer, der var helt ukendt før 1500-tallet, er vokset frem, og det er et af de praktiske resultater af væksten af begrebet broderskab. På samme måde har der været en enorm udvikling af begrebet gruppe. Lidt efter lidt vil den internationale situation blive afklaret − hovedsagelig gennem verdenskriser, der til sidst vil resultere i erkendelse af aktuelle stridsspørgsmål. Esoteriske organisationer uddanner aspiranter og disciple i verdensomfattende skala. Der er gennemført meget som forberedelse til Kristi genkomst − navnlig ved at publicere og udbrede kendskabet til Den Store Invokation.

Artikel-Vægten-tegn-Jim-Bourne
Download-fil: VÆGTENS TEGN - Jim Bourne


Artikel-Vægten-tegn-Jim-Bourne
Læsefil med vendbare sider: VÆGTENS TEGN