Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SEKSUALITET - DET STORE MYSTERIUM
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Seksualitet-det-store-mysterium

SEKSUALITET - DET STORE MYSTERIUM (10 af 16)


Man skal ikke leve i cølibat. Man skal heller ikke forsøge at udleve sin seksualitet. Seksualiteten skal have sin naturlige og afbalancerede plads i livet.

SEKSUALITET - DET STORE MYSTERIUM (10 af 16)

Det symbolske mysteriums rige

 

Seksualitet-det-store-mysterium-17

Himmel og Jord – Nut og Geb – symboliserede egypterne med seksuel forening

 

Hvor finder man det symbolske mysteriums rige? Det gør man bl.a. i fortidens store civilisationer og kulturer, der havde en dyb åndelig forståelse af relationen mellem menneskets seksualitet og den universelle og guddommelige skaberevne. Et eksempel er en skabelseslegende i det gamle Egypten, hvor skabelsen af Universet symboliseres af en kosmisk orgasme. Legenden kaldes Atum-legenden, og den lyder sådan:

 

”Jeg (Atum) var stadig alene i vandene[1]

i en tilstand af uvirksomhed.

Jeg havde endnu ikke fundet et sted,

hvor jeg kunne stå eller sidde.

Heliopolis[2] var endnu ikke grundlagt,

så jeg kunne være heri.”

”Jeg var skabende, for jeg masturberede i urhavet.

Jeg tog min penis i hånden,

sådan at jeg kunne opnå orgasmens glæde derved.

Og broder og søster var født[3] Shu og Tefnut”.

 

Pyramideteksterne

 

Atum symboliserede Det Ene Liv eller Gud før skabelsen af Universet, for som der nævnes i legenden, var Atum uvirksom. Skaberguden besluttede sig til at grundlægge Heliopolis eller Universet, og det gjorde han ved at masturbere. Den kosmiske orgasme symboliserede udløsningen af de skabende kræfter, som var skabelsens forudsætning. Det er den kosmiske begivenhed, som nutidens forskere kalder ”big bang”. Fra en åndsvidenskabelig betragtning er det et billede på Logos’ skabende aktivitet, hvor der sker en spredning af monaderne på det monadiske plan. Monaderne er de åndelige frø, der også sammenlignes med gnister.

Seksualitet-det-store-mysterium-18Spermatozoerne eller livets sæd blev spredt i det jomfruelige urhav, der symbolsk svarer til livmoderen. ”Barnet”, der blev undfanget, er rummet eller Universet, som er Guds legeme. I det guddommelige legeme kan livet og bevidstheden udfolde sig – og idet rummet skabes, opstår der samtidig et fundamentalt princip: Adskillelsen mellem ånd og stof eller bevidsthed og form – eller mellem det maskuline og det feminine princip. ”Broder og søster var født”, siger legenden. Dvs. det maskuline og det feminine princip.

 

 

Seksualitet-det-store-mysterium-19

Da Adam og Eva blev bortvis fra Paradis, erfarede de den kønslige forskel

 

Det leder tanken hen på beretningen om Adam og Eva, som måtte forlade Paradisets have. Paradiset er netop et symbol på den tilstand af enhed, der eksisterede før Universets skabelse. Kundskabens Træ var symbol på muligheden for opnåelse af kundskab, viden og indsigt, der fører til visdom, som forudsætter ophør af enhed og skabelse af dualitet – dvs. adskillelse mellem ånd og stof – Selvet og ikke-selvet – maskulin og feminin – indre og ydre – osv. Erkendelsen af kønnenes adskillelse medførte, at livet måtte forlade enhedens verden for at samle erfaringer og kundskab i dualitetens verden.

 

Kosmisk set er seksualitet et ord, som bruges til at udtrykke den relation, der i manifestationen eksisterer mellem ånd og stof og mellem liv og form. Ordet er i sidste instans et udtryk for loven om tiltrækning – den lov, der ligger til grund for hele manifestationen af liv og form, og som er årsagen til al ydre tilsynekomst.

Alice A. Bailey: A Compilation on Sex, p. 15-16

 

 

 

_________________________________

[1] Urhavet

[2] Den store pyramide i Heliopolis (Giza) var symbol på det guddommelige nedstigningspunkt.

[3] Dualitet – plus/minus – maskulin/feminin

_________________________________

Artikel-Seksualitet-det-store-mysterium
Download-fil: SEKSUALITET - DET STORE MYSTERIUM - Erik Ansvang


Artikel-Seksualitet-det-store-mysterium
Læsefil med vendbare sider: SEKSUALITET - DET STORE MYSTERIUM