Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

VERDEN I FORVANDLING
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Verden-i-forvandling-Hardy-Bennis

VERDEN I FORVANDLING (2 af 13)


Tiden er kommet, hvor nationers og lederes skjulte motiver, magtbegær, kynisme, diplomatiske spin, korruption, økonomiske manipulationer og andre svagheder skal afsløres og frem i lyset.

VERDEN I FORVANDLING (2 af 13)

Det økonomiske

 

Økonomierne i nutidens samfund er et af de vigtigste men også et af menneskehedens mest sårbare systemer.

 

Verden-i-forvandling-02-Hardy-Bennis

 

I tidligere civilisationer − f.eks. i inkariget, hos mayaerne og andre fortidige samfund − levede man i tusindvis af år i pengeløse samfund. Værdierne i disse samfund var det, som jorden producerede samt brugsgenstande, som håndværkere skabte. Den ledelse, som styrede disse samfund, sørgede for at lægge til side inden misvækst indfandt sig − og ellers sørgede man for, at alle fik det, de havde behov for. Man praktiserede en blanding af tidens religion og en form for socialisme, og den stod og faldt med, at alle accepterede fordelingssystemet. Men systemet havde en indbygget svaghed, for friheden for det enkelte menneske var begrænset, og uden frihed er der ingen udvikling. Det var den direkte årsag til, at disse civilisationer kollapsede og blev erobret af fremmede magter − sådan som det f.eks. skete, da portugiserne og spanierne kolonialiserede Syd- og Mellemamerika og begik regulære folkemord.

 

Verden-i-forvandling-03-Hardy-Bennis

 

Kapital og begær − en farlig cocktail

De utallige civilisationer og enkeltsamfund har gennem tiderne forsøgt sig med forskellige former for møntsystemer i forbindelse med udveksling af varer. Men efterhånden som samfundene voksede, blev det nødvendigt at etablere systemer, der kunne regulere og fastsætte priser på varer og tjenesteydelser. I nutiden, hvor handel er blevet global og har nået et hidtil ukendt omfang, har det været nødvendigt at afstemme de nationale valutaer ved hjælp af kursregulering. Og hertil kommer, at priserne på råstoffer, fødevarer og brændstof fastsættes på grundlag af udbud og efterspørgsel. Det er accelereret til et globalt system, hvor gigantiske summer i forskellige valutaer via cyberspace cirkulerer Jorden rundt via banker, investeringsfonde og børser. Men også her ser man den menneskelige faktor vise sig fra den svage side. Det er i vid udstrækning følelser og begær, der styrer processerne. Kapital, følelser og begær er en yderst farlig blanding, for alle Jordens ressourcer − herunder de økonomiske systemer − tilhører hele menneskeheden, og ikke kun investorer og spekulanter. Perspektivet er, at hvis ikke der etableres et system til overstatsligt styring, så vil det være egoisme og grådighed, der styrer den finansielle sektor. I perioder var pengesystemet baseret på guld, men pga. pengemængden, er der simpelthen ikke guld nok i verden til at benytte guldet som møntfod.

Det er allerede nu muligt at konkludere, at hvis følelser og begær dominerer på grund af manglende intelligent og moralsk styring af det finansielle marked, så vil menneskeheden gå fra finanskrise til finanskrise. Samtidig er det en kendsgerning, at kun få procent af disse "cyberspace-penge" er baseret på reel produktion. Det betyder, at planetens naturrigdomme og ressourcer er gjort til spekulationsobjekter, og det lider navnlig udviklingslandene under, for de har stort set ingen indflydelse på prisfastsættelsen! I artiklen om Verdenstjenergruppen[1] peges der på, at det er denne gruppe − i kraft af dens moral, intelligens og hæderlighed − der vil overtage styringen af dette vitale område, og det vil ske i samarbejde med Hierarkiets økonomiske eksperter − dvs. det 3. og 7. departement.

På det atlantiske kontinent var en af de generelle karaktersvagheder i datidens menneskehed, at mennesket ikke kendte forskel på dit og mit. Udviklingen på Atlantis repræsenterer menneskehedens barndom, hvor tyveri var uhyre udbredt. I nutiden sker det i mere udspekulerede former, og denne "atlantiske" umoral er stadig et kæmpe problem. Her tænkes især på den voksende IT-kriminalitet, hvidvaskning af penge og den udbredte korruption, som hærger verden og dens økonomiske systemer. Her spiller den organiserede mafia rundt om i verden også en stor rolle. Man kan roligt sige, at de globale modstandskræfter dominerer og har al for stor succes på det finansielle område! (Se artiklen Modstandskræfterne)[2].

 

 

_________________________________

[1] VisdomsNettet: Den Nye Verdenstjenergruppe − Introduktion til den esoteriske lære nr. 18: Link: DEN NYE VERDENSTJENERGRUPPE - 18

[2] VisdomsNettet: Modstandskræfterne - Introduktion til den esoteriske lære nr. 17. Link: MODSTANDSKRÆFTERNE - 17

_________________________________

Artikel-Verden-i-forvandling-Esoterisk-syn-på-fremtiden
Download-fil: VERDEN I FORVANDLING - Hardy Bennis


Artikel-Verden-i-forvandling-Esoterisk-syn-på-fremtiden
Læsefil med vendbare sider: VERDEN I FORVANDLING