Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

VERDEN I FORVANDLING
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Verden-i-forvandling-Hardy-Bennis

VERDEN I FORVANDLING (6 af 13)


Tiden er kommet, hvor nationers og lederes skjulte motiver, magtbegær, kynisme, diplomatiske spin, korruption, økonomiske manipulationer og andre svagheder skal afsløres og frem i lyset.

VERDEN I FORVANDLING (6 af 13)

Det esoteriske syn

på verdenssituationen

 

Verden-i-forvandling-12-Hardy-Bennis

 

Årsag og virkning

Når man studerer åndsvidenskab, skal man rette opmærksomheden i to retninger. Man skal følge med i, hvad der sker i den ydre verden, men også vurdere hvad der er årsagerne til det, der sker i verden, og når man vurderer de indre årsager til de ydre virkninger, tegner der sig et helt andet billede. Virkningerne ses tydeligt overalt i verden − økonomiske problemer, kampe for frihed og menneskerettigheder, jævnlige jordskælv, store ubalancer i vejret, stigende energiproblemer og globale temperaturstigninger, voldsomme oversvømmelser uden at nogen reelt kan forklare, hvad der er årsagerne til disse globale ubalancer, der tilsyneladende kommer med stadig kortere mellemrum.

Vand og følelser

På Tv kan man se, hvordan vandet i mange af verdens floder går over bredderne og skaber store menneskelige katastrofer. Men få tænker over, at oversvømmelserne ofte sker i områder, der i forvejen er hårdt ramt på andre måder − f.eks. i Pakistan, Syd- og Mellemamerika, Central- og Østeuropa, Australien, Afrika − ja selv dele af USA bliver ramt. Man kan kalde disse større og mindre katastrofer for mini "syndfloder". Vand er synonymt med følelser, og esoterisk set er katastroferne udtryk for destruktive og negative følelsesudladninger, som aktiverer disse naturkræfter. Det er meget symptomatisk, at jordskælvet i Haiti kun ramte den del af øen, hvor der stadig praktiseres voodoo − de sidste rester af den atlantiske sorte magi. Voodoo praktiseres som en del af den nationale religiøse udfoldelse, hvorimod naboen til Haiti − den Dominikanske republik − ikke fik nævneværdige skader. Det samme gælder Pakistan, som fik store dele af landet oversvømmet, og det medførte store lidelser for den fattige del af befolkningen. Men de mere velstående områder gik fri. I de ramte områder er tanke- og følelsesklimaet generelt på et meget lavt og destruktivt niveau. Troen på andre religioner medfører forfølgelse, undertrykkelsen af kvinderne er almindeligt, og der er udbredt støtte til den globale terrorisme.

 

Verden-i-forvandling-13-Hardy-Bennis

 

Alt er energi

Det er sandsynligvis svært for det rationelle tankesind at forbinde negative tanker og følelser med naturkatastrofer, men det er en naturvidenskabelig kendsgerning, at i Universet findes der intet andet end energier! Alt er energi! Hvis dette postulat tages alvorligt, indebærer det, at alt hvad mennesket er omgivet af, vandet det drikker, luften det indånder − alt hvad mennesket er omgivet af og forbruger − kommer fra det store fælles energireservoir, der kaldes Jorden. Til dette energifelt hører de mere usynlige energier, der kaldes tanker og følelser. Tilsammen skaber det et samspil, der er styret af den karmiske lov − loven for årsag og virkning.[1]

Menneskeheden er nået til et punkt i behandlingen af den planet, som mennesket selv er en del af, hvor denne naturlov om årsag og virkning viser sig tydeligt gennem forskellige katastrofer. Ubalance i en eller flere energityper påvirker hinanden. Det er i lyset af disse natur- og åndsvidenskabelige kendsgerninger, at menneskets tanke- og følelsesenergier aktiverer naturens kræfter. Menneskets tanker og følelser er årsagen, og naturkatastroferne er virkningerne. Loven virker − og menneskeheden rystes over virkningerne. Alle energier spiller sammen i én global symbiose. Den energimæssige synsvinkel på naturkatastroferne er helt ny for nutidens materialistiske menneske.

 

 

_________________________________

[1] Isaac Newtons lov siger: "Til enhver aktion, hører en lige så stor og modsatrettet reaktion."

_________________________________

Artikel-Verden-i-forvandling-Esoterisk-syn-på-fremtiden
Download-fil: VERDEN I FORVANDLING - Hardy Bennis


Artikel-Verden-i-forvandling-Esoterisk-syn-på-fremtiden
Læsefil med vendbare sider: VERDEN I FORVANDLING