Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

VERDEN I FORVANDLING
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Verden-i-forvandling-Hardy-Bennis

VERDEN I FORVANDLING (8 af 13)


Tiden er kommet, hvor nationers og lederes skjulte motiver, magtbegær, kynisme, diplomatiske spin, korruption, økonomiske manipulationer og andre svagheder skal afsløres og frem i lyset.

VERDEN I FORVANDLING (8 af 13)

Det fastlåste verdensbillede!

 

Verden-i-forvandling-17-Hardy-Bennis

 

Kristendommens krystallisering

Religionerne i den vestlige verden − med den katolske kirke som den toneangivende − har gennem ortodoksi, dogmatik og en snæversynet bogstavelig fortolkning af kristendommen forhindret alle former for nytænkning. Det er en kendsgerning at kirkens grundlag − Bibelen − er blevet redigeret og omskrevet adskillige gange − ikke alene af teologiske grunde, men også af magtpolitiske. Romerkirken er på den måde blevet en magtreligion i stedet for en åndelig inspirationskilde, der stimulerer og fornyer de kristnes åndelige livsholdning. Der hentydes her til de store kirkemøder i Nikæa år 325 og i Konstantinopel i 553, hvor Bibelen blev kraftigt redigeret og fordrejet. Man forsøgte bl.a. at fjerne alle informationer om reinkarnation og karma, og dermed blev romerkirken en politisk magtreligion, hvor man udviklede uhyrligheder som aflad, inkvisition, heksebrændinger og korstog.

 

Verden-i-forvandling-18-Hardy-Bennis

 

Konflikten mellem religion og videnskab

Modsætningsforholdet mellem Romerkirken og naturvidenskaben, resulterede i forfølgelse af naturvidenskabens tænkere, og derfor blev naturvidenskaben tvunget til at gå sine egne veje. Naturvidenskaben har derfor i de seneste århundreder undersøgt, kortlagt og analyseret den fysiske verden i detaljer. Den har samtidig opbygget et selvstændigt verdensbillede, og i kraft af sine opdagelser har den bl.a. skænket verden en særdeles kompetent lægevidenskab samt utallige teknologiske opfindelser. På mange måder har naturvidenskaben overtaget religionens rolle, for i dag tror de fleste mennesker i den vestlige verden mere på naturvidenskabens forskeres "skabelsesberetning" end på præsternes. Men naturvidenskaben har ikke været i stand til at give menneskeheden svarene på, hvor mennesket kommer fra, hvor det er på vej hen, og hvad der er meningen med livet.

 

Verden-i-forvandling-19-Hardy-Bennis

 

Naturvidenskaben har for længst mistet sin uskyld. Den er havnet i en blindgyde, og den har i vid udstrækning overgivet sig til ondskabens kræfter. Det er naturvidenskaben, der står bag udviklingen af de forfærdelige våben, der er så kraftfulde og destruktive, at de kan udrydde alt liv på planeten − endda flere gange. Våbenteknologien har lagt beslag på ufattelige økonomiske ressourcer via de nationale forsvarsbudgetter, og det er til skade for den øvrige udvikling i verden.

Artikel-Verden-i-forvandling-Esoterisk-syn-på-fremtiden
Download-fil: VERDEN I FORVANDLING - Hardy Bennis


Artikel-Verden-i-forvandling-Esoterisk-syn-på-fremtiden
Læsefil med vendbare sider: VERDEN I FORVANDLING