Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

VERDEN I FORVANDLING
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Verden-i-forvandling-Hardy-Bennis

VERDEN I FORVANDLING (5 af 13)


Tiden er kommet, hvor nationers og lederes skjulte motiver, magtbegær, kynisme, diplomatiske spin, korruption, økonomiske manipulationer og andre svagheder skal afsløres og frem i lyset.

VERDEN I FORVANDLING (5 af 13)

Den militære magtbalance

 

Verden-i-forvandling-09-Hardy-Bennis

 

Regionale krige vil stadig forekomme, men store krige mellem de større nationer er ikke længere realistisk, fordi atomvåben − som desværre alt for mange ustabile nationer er besiddelse af − vil resultere i enorme katastrofer for både angriber og den angrebne − ja for hele menneskeheden. Den militære magtbalance har ændret sig radikalt efter Sovjetunionens kollaps og den "kolde krigs" ophør.

Der findes reelt kun én militær supermagt − USA. De fleste mennesker er normalt ikke klar over, hvor omfattende denne supermagts potentiale i virkeligheden er. Under den "kolde krig" udviklede USA's militær sig på alle områder, og man nåede et niveau, som ingen andre nationer kan leve op til. Under havoverfladen overalt på planeten har man udlagt bøjer, som registrerer al trafik under og på havoverfladen, og registreringen styres fra centre rundt om i verden. På havene sejler en flåde af hangarskibe, som er klar til indsats overalt og med kort varsel, og de er udstyret med verdens mest avancerede fly. Under havoverfladen sejler atomdrevne ubåde med ufatteligt destruktive våben. I luften blev der i samme periode udviklet flytyper og raketsystemer, som kun få nationer har ressourcer til at udvikle, producere og vedligeholde. Det hele er styret af satellitter, som overvåger alt, hvad der sker på planeten. Det amerikanske rumprogram foregår nu i samarbejde med Rusland − især samarbejdet om rumstationen ISS − og det er et godt tegn for fremtiden. Et positivt resultat af denne intensive udvikling af krigsvåben og rumteknologi er eksempelvis computerteknologien og internettet.

 

Verden-i-forvandling-10-Hardy-Bennis

 

Der hviler imidlertid et meget stort ansvar på USA og dens ledelse. Hierarkiet har ad flere kanaler givet udtryk for, at USA er fremtidens land, og det bliver hjemsted for den kommende 6. underrace. (Menneskeheden befinder sig nu i 5. underrace).

Interne problemer

Supermagten USA har imidlertid store interne problemer med stigende arbejdsløshed, et gigantisk underskud på nationalbudgettet, udbredelsen af narkotiske stoffer og et underudviklet sundhedssystem, der underminerer folkesundheden. Og efter terrorangrebet på World Trade Center og Pentagon den 11. september 2001 har USA udviklet en national paranoia i forsøget på at beskytte sig mod flere terrorangreb.

Tidligere var det de store landhære, der var udtryk for en nations militære styrke, og i nutiden har Kina og Nordkorea de største antal soldater − men reelt har antallet af landtropper ingen betydning pga. masseødelæggelsesvåben.

På det økonomiske område, har Kina oparbejdet en stærk valuta, men værdien af yuan renminbi er urealistisk i forhold til både dollars og euro, og det har resulteret i enorme underskud på handelsbalancerne. Denne politik er udtryk for kinesernes selvbeskyttende tendens og mangel på sandt internationalt samarbejde, som igen viser kinesernes separatistiske nationale karakter.

 

Verden-i-forvandling-11-Hardy-Bennis

 

På det globale miljøområde afslører det ene "Cop. 15 - 16 - 17" osv. kun den fatale mangel på globalt samarbejde på dette livsvigtige område.

Denne beskrivelse af nutidens verden er naturligvis meget kortfattet, og da den ikke er fyldestgørende, er der selvsagt mulighed for at vælge andre synsvinkler, fortolkninger og argumenter.

Artikel-Verden-i-forvandling-Esoterisk-syn-på-fremtiden
Download-fil: VERDEN I FORVANDLING - Hardy Bennis


Artikel-Verden-i-forvandling-Esoterisk-syn-på-fremtiden
Læsefil med vendbare sider: VERDEN I FORVANDLING