Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

VERDEN I FORVANDLING
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Verden-i-forvandling-Hardy-Bennis

VERDEN I FORVANDLING (13 af 13)


Tiden er kommet, hvor nationers og lederes skjulte motiver, magtbegær, kynisme, diplomatiske spin, korruption, økonomiske manipulationer og andre svagheder skal afsløres og frem i lyset.

VERDEN I FORVANDLING (13 af 13)

Overgangsperiode

 

Strålekvaliteterne dominerer verden. Den ene stråle er på vej ind og den anden er på vej ud. Dette er den dybere årsag til den uro og forvirring, som præger alt i denne overgangsperiode. Den gamle tids konservatisme og klamren sig til det anerkendte − politisk, socialt, videnskabeligt og religiøst − og på den anden side, den nye tids energier, som står for nytænkning, frihed samt global og medmenneskelig holdning til alle verdens problemer, kan man betegne som et generationsskifte. Og det kan ikke undgå at skabe brydninger på alle tilværelsens områder.

Verdenstjenergruppen, som blev stiftet mellem 1. og 2. verdenskrig, er den gruppe, der skal lede verden ind i den nye æra. Det er en gigantisk opgave, men Hierarkiet står bag denne gruppes arbejde. Verdenstjenergruppen er kendetegnet ved, at dens medlemmer er styret af impulser fra sjælen og inspiration fra Hierarkiet. Det betyder, at det er uselviskhed og det bedst mulige for flest mulige, der er drivkraften i deres arbejde. Det indebærer, at egoistiske ambitioner er ikke-eksisterende. Og det samme gælder korruption og svig.

Støt og roligt er disse verdenstjenere ved at arbejde sig op i toppen af politik, økonomi, naturvidenskab og religion. Naturligvis vil der komme tilbageslag og skuffelser, men målet og den endelige forvandling er sikker. Den nye videnskab − naturvidenskaben og åndsvidenskaben − vil mødes og skabe en syntese eller en enhedsvidenskab, som er den eneste mulige vej fremad for menneskeheden. Hierarkiets tilsynekomst med Kristus i spidsen er den hjælp, menneskeheden kan forvente at ske i løbet af dette århundrede. Tilsynekomsten vil repræsentere den overordnede impuls, for uden denne ledetråd vil verdenssamfundet bryde sammen.

Først da kan menneskeheden begynde at lægge grunden til den gyldne fremtid, der venter alle!

 

Verden-i-forvandling-31-Hardy-Bennis

Artikel-Verden-i-forvandling-Esoterisk-syn-på-fremtiden
Download-fil: VERDEN I FORVANDLING - Hardy Bennis


Artikel-Verden-i-forvandling-Esoterisk-syn-på-fremtiden
Læsefil med vendbare sider: VERDEN I FORVANDLING