Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

VERDEN I FORVANDLING
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Verden-i-forvandling-Hardy-Bennis

VERDEN I FORVANDLING (12 af 13)


Tiden er kommet, hvor nationers og lederes skjulte motiver, magtbegær, kynisme, diplomatiske spin, korruption, økonomiske manipulationer og andre svagheder skal afsløres og frem i lyset.

VERDEN I FORVANDLING (12 af 13)

Den nye syntese mellem

den nye videnskab − esoterisk visdom

og verdenstjenerne

 

Verden-i-forvandling-28-Hardy-Bennis

 

Verden-i-forvandling-29-Hardy-BennisGammel energi − ny energi

Menneskehedens muligheder er meget begrænsede. De prognoser, som forudsiger forbruget af fossile brændstoffer og andre råstoffer, tegner et klart billede. Det er kun et spørgsmål om få årtier, før planeten løber tør for flere af disse vigtige råstoffer.

Det er derfor tid til at opsummere, hvordan den nye tids energier vil forandre verden. Menneskeheden lever som tidligere nævnt i energiernes verden, så kun en udforskning af energierne kan afsløre, hvad der venter forude.

Den energitype, der har domineret menneskeheden de seneste 2000 år, er 6. stråle − idealismens og hengivenhedens stråle. Den har især haft indflydelse på menneskets følelser, og den er kanaliseret ud gennem religionerne, hvor de store idealer, som har personificeret dem − Gautama Buddha, Kristus, der overskyggede sin højt udviklede discipel Jesus af Nazareth samt Mohammad.

6. stråle er på vej ud

I århundredernes løb har det oprindelige budskab ændret sig radikalt. På den ene side blev budskaberne videregivet gennem "hellige" mennesker som f.eks. munke og nonner. De formidlede det kristne kærlighedsbudskab og Buddhismens ikke-volds princip. Fra islam udsprang sufi-bevægelsen og kundskabsrige islamiske fortolkere. På den anden side skete der en total forvrængning af budskabet med den katolske kirke som magtcentret, der iværksatte inkvisition, heksebrændinger og terrorlignende korstog mod de "vantro". Islam er på den ene side en disciplinerende religion med faste regler for bøn flere gange om dagen og et krav om en pilgrimsrejse til Mekka mindst én gang i livet. På den anden side har den udviklet ekstremistiske grupper og en uhyggelig fanatisme, som menneskeheden ser de sidste rester af i terrorangreb med selvmordsbombere, der er vendt mod vestlige lande og mod egne trosfæller, hvis de ikke tilhører samme gren af islam, som dem selv.

 

Verden-i-forvandling-30-Hardy-Bennis

 

6. stråle er ved at tone ud. Energikvaliteten har været aftagende i de seneste århundreder, og den er nu i en tilstand af tomgang. Denne vanvittige fanatisme vil derfor begynde at aftage.

7. stråle er på vej ind

7. stråle − ordenens, den syntesedannende og ceremonielle magis energier − er ved at nå et højdepunkt, og 7. stråle vil være den dominerende energikvalitet de kommende 2.500 år. (Læs mere om de syv stråler i de mange artikler og e-bøger på VisdomsNettet). Den del af verden, der har været den første til at implementere 7. stråles energier i praksis er forretningsverdenen. Den er enormt hurtig til at indstille sig på det, Den Nye Tidsalder kræver, men det sker på forretningsverdenens præmisser.

Artikel-Verden-i-forvandling-Esoterisk-syn-på-fremtiden
Download-fil: VERDEN I FORVANDLING - Hardy Bennis


Artikel-Verden-i-forvandling-Esoterisk-syn-på-fremtiden
Læsefil med vendbare sider: VERDEN I FORVANDLING