Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN NYE NATION
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Den-nye-nation-Erik-Ansvang

DEN NYE NATION (16 af 18)


Hvilke befolkningsgrupper i Danmark er i gang med at skabe Den Nye Tidsalder? Er det muligt at identificere de grupper, der er i gang med at forvandle samfundet?

DEN NYE NATION (16 af 18)

DE NYE VÆRDIER

 

Den-nye-nation-31-Erik-Ansvang

 

De nye værdier er som sagt humanistisk-økologiske — eller ”grønne”. De indebærer …

 • Helhed
 • Økologisk bevidsthed
 • Fred og tryghed
 • Decentralisering
 • Ligeberettigelse
 • Socialt ansvar
 • Solidaritet med den Tredje Verden
 • Balance i befolkning og økonomi
 • Kulturel mangfoldighed
 • Ikke-voldelig forandring
 • Ansvarliggørelse

 

Helhed

Løsningen af verdens problemer kan kun komme fra en helhedsløsning. Det økonomiske system kan ikke adskilles fra resten af samfundet. I dag støder man på det dilemma, at de løsninger, der er politisk og økonomisk mulige, ikke er økologisk og socialt forsvarlige.

Økologisk bevidsthed

Planetens økosystem udgør en helhed, og menneskets overlevelse er afhængig af et samarbejde med dette system. Menneskeheden får ikke fred Jorden, før den får fred med Jorden.

Fred og tryghed

De midler, der bruges til våbenproduktion er i virkeligheden stjålet fra de fattige. Våbenproduktion formindsker staternes evne til at øge borgernes velfærd og tryghed.

Decentralisering

Store magtkoncentrationer bidrager til fremmedgørelse i samfundet. Politiske, teknologiske og sociale aktiviteter skal spredes, så de får en ”menneskelig” størrelse og kan overskues af det enkelte menneske. Det vil øge den personlige ansvarlighed.

Ligeberettigelse

Mandssamfundet har vist sig at være aggressivt og konkurrencepræget. Derfor skal ”maskuline” egenskaber afbalanceres med ”feminin” varme og omsorg.

Socialt ansvar

Ændring af økonomi og forbrugersamfund ad økologiske baner må ikke gå ud over fattige og fysisk arbejdende mennesker.

Solidaritet med den Tredje Verden

Industrilandene skal være opmærksomme på den Tredje Verdens fremtid. Økonomisk vækst er ikke nok for udviklingslandene. Sociale, kulturelle og psykologiske faktorer må tages i betragtning på lige fod med økonomiske og politiske faktorer.

Uudviklede folk er menneskehedens yngre brødre og søstre. Ingen kræver, at børn (yngre medlemmer af familien) skal klare sig selv, før de har opnået en tilstrækkelig grad af modenhed og erfaring. Det samme bør gælde yngre medlemmer af menneskeheden.

Balance i befolkning og økonomi

Planetens størrelse kræver, at den samlede befolkningsmængde stabiliseres, og at den samlede økonomiske aktivitet og Jordsystemet som helhed når en form for ligevægt.

Kulturel mangfoldighed

Den kulturelle mangfoldighed er et planetarisk udtryk ligesom plante- og dyrelivets mangfoldighed. Den industrielle økonomiske tendens til at udrydde andre kulturer skal standses.

Ikke-voldelig forandring

Nødvendige samfundsændringer skal ske på grundlag af bevidstgørelse om problemerne. Ændringer skal være ikke-voldelige, hvis de skal holde.

Ansvarliggørelse

Hvis de øvrige betingelser skal opfyldes, skal der lægges vægt – ikke på målet, men på processen. ”Målet helliger midlet” er en farlig illusion. Mennesket skal lære at føle sig personligt ansvarlige for sin egen tilværelse – og for at gennemføre nødvendige samfundsændringer. Det er en evolutionsproces, hvor målet langsomt spirer frem.

Artikel-Den-nye-nation-Erik-Ansvang
Download-fil: DEN NYE NATION - Erik Ansvang


Artikel-Den-nye-nation-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: DEN NYE NATION