Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN NYE VERDEN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Den-Nye-Verden-Erik-Ansvang

DEN NYE VERDEN (2 af 20)


En ny verden er ved at blive født. Erfaringerne er fundament for det nye. I den nye verden fremhæves kvaliteter som holisme, skønhed, syntese og rigtige relationer.

DEN NYE VERDEN (2 af 20)

Objektiv - Subjektiv

 

Den-Nye-Verden-04-Erik-Ansvang

 

Objektive “beviser”

Naturvidenskaben – som de fleste har stor tillid til – taler altid udelukkende om objektive beviser. Ja, forskerne kræver objektivitet i forbindelse med enhver bevisførelse. De færreste tænker på, om der overhovedet findes det, man kalder et objektivt bevis. Dette citat fra den tibetanske mester Djwhal Khul beskriver problemet …

 

“Den ortodokse naturvidenskabelige forsker er hovedsagelig beskæfti­get med strukturer og forbindelser, med formernes sam­mensætning og med den aktivitet, der skabes af for­mens bestanddele og deres ind­byrdes forhold og afhængig­hed. Kemikalierne og grund­stofferne og de funktioner og roller, de spiller og de­res gen­sidige påvirkning, når de danner alle former i alle naturri­gerne, er i fokus i naturvidenskabens forsk­ning … Alligevel forbliver spørgsmålet om – hvad er liv, hvad er ener­gi, eller hvordan foregår skabelsesprocessen, og hvor­dan er natu­ren af væren – ubesvarede. Spørgsmål om hvorfor og hvorfra betragtes som nytteløse og spekulative, ja nærmest ulø­selige. Ikke desto mindre kan disse problemer løses og spørgs­målene besvares ved hjælp af den rene fornuft og ved korrekt fun­ge­rende in­tuition. Denne løsning hører til indviel­sens almindelige åbenbarin­ger.”

Alice A. Bailey: En afhandling om Hvid Magi, s. 44-45

 

Den-Nye-Verden-05-Erik-Ansvang

 

Kombinationen “ånd” og “videnskab”

Ifølge Djwhal Khul kan de store “uløselige” spørgsmål altså løses, men tydeligvis ikke af naturvidenskaben alene, fordi forskerne ensidigt undersøger naturens formside. Derfor er der god grund til at gå tæt på forholdet mellem naturvidenskaben og åndsvidenskaben.

Ordet “åndsvidenskab” vil muligvis skabe problemer for nogle naturvidenskabeligt orienterede mennesker. Ingen vil protestere over, at man kombinerer ordene “natur” og “videnskab”. Men når man kombinerer ordene “ånd” og “videnskab”, vil nogle mennesker måske opponere. Årsagen er, at naturvidenskaben benægter eksistensen af den metafysiske virkelighed, men benægtelse forandrer jo ikke virkeligheden. Tyngdeloven ophæves heller ikke, hvis man nægter at tror på den.

 

“Kendsgerninger forandres ikke,

fordi de benægtes.”

 

Annie Besant: Reinkarnation, s. 30

 

Men naturvidenskabens forskere og langt de fleste mennesker er så overbeviste om virkelighedens natur, at de nægter at tro på enhver tankegang, der er i modstrid med den etablerede måde at betragte tingene på. Derfor er der en tendens til at insistere på, at begivenheder, der er i modstrid med det førende naturvidenskabelige paradigme, ikke eksisterer … eller at noget må være gået galt i eksperimentet.

Artikel-Den-Nye-Verden-Erik-Ansvang
Download-fil: DEN NYE VERDEN - Erik Ansvang


Artikel-Den-Nye-Verden-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: DEN NYE VERDEN