Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN NYE VERDEN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Den-Nye-Verden-Erik-Ansvang

DEN NYE VERDEN (10 af 20)


En ny verden er ved at blive født. Erfaringerne er fundament for det nye. I den nye verden fremhæves kvaliteter som holisme, skønhed, syntese og rigtige relationer.

DEN NYE VERDEN (10 af 20)

Hvornår er konklusioner korrekte?

 

Problemet er naturligvis, at når en forsker når frem til en konklusion, hvordan kan man så vide, om den er rigtig? Ingen forskere – heller ikke de åndsvidenskabelige – kan nogensinde vide med sikkerhed, om deres konklusioner er korrekte. Med andre ord – de kan aldrig være sikre på, hvad der er sandheden.

 

Den-Nye-Verden-19-Erik-Ansvang

 

Ingen har patent på sandheden

I dag er det ikke naturvidenskaben alene, der forsøger at besvare livets store spørgsmål. En lang række organisationer, systemer og enkeltpersoner giver hver især deres bud på mange af livets store og grundlæggende spørgsmål. Det har fået mange til at tro, at den alternative bølge ikke alene repræsenterer et alternativt verdensbillede, men et nyt samlet verdensbillede.

Det gør den heller ikke! De mange retninger og bevægelser kan have mange lighedspunkter, men de alternative svar på de store spørgsmål er også meget forskellige, når man ser dem efter i sømmene. New age-bevægelsen kan derfor heller ikke påberåbe sig, at den kender sandheden.

Det essentielle i dette spørgsmål er ikke at afgøre, om den ene videnskab er bedre end den anden. Det væsentlige er, at naturvidenskabens autoritet og stærke stilling udfordres af nye tankeretninger, og at den vildt overdrevne tillid til naturvidenskabens forskeres viden drages i tvivl af flere og flere af verdens tænkere. Det åbner vejen til nye tanke- og bevissæt, som på længere sigt kan smelte naturvidenskaben og åndsvidenskaben sammen til en helhedsvidenskab. Og det er en forudsætning for menneskehedens videre udvikling.

En helhedsvidenskab giver heller ikke hele svaret

En helhedsvidenskab vil heller ikke give den fulde sandhed om livet oprindelse og mål, for siden Universets skabelse har evolutionen bevæget sig imod stadig større kompleksitet, mangfoldighed og indbyrdes forbundethed. Og denne proces fortsætter i uendeligheden og fortaber sig i evigheden. Der findes ikke et endegyldigt svar på, hvad sandheden er. Det Ene Liv kan ikke erkendes, for det kræver en adskillelse mellem selve erkendelsen og den, der erkender.

 

Den-Nye-Verden-20-Erik-Ansvang

 

Men en helhedsvidenskab kan udvide menneskets bevidsthed og give den nye dimensioner. Og ifølge åndsvidenskaben er det dét, livet drejer sig om – udvikling af bevidstheden. Uden en helhedsvidenskab, der samler de naturvidenskabelige og de åndsvidenskabelige erkendelser til en helhed, kommer mennesket ikke videre i sine erkendelser. Menneskeheden vil blive hængende i de fysiske iagttagelser og forklaringsmodeller, som ikke har formået at give svar på livets store spørgsmål.

Artikel-Den-Nye-Verden-Erik-Ansvang
Download-fil: DEN NYE VERDEN - Erik Ansvang


Artikel-Den-Nye-Verden-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: DEN NYE VERDEN