Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN NYE VERDEN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Den-Nye-Verden-Erik-Ansvang

DEN NYE VERDEN (13 af 20)


En ny verden er ved at blive født. Erfaringerne er fundament for det nye. I den nye verden fremhæves kvaliteter som holisme, skønhed, syntese og rigtige relationer.

DEN NYE VERDEN (13 af 20)

På grænsen til den åndelige verden

 

Man kan sige, at naturvidenskaben nu er nået så langt, at den står ved grænsen til åndsvidenskabens verden, og den er tvunget til at krydse den, hvis den vil videre i sine erkendelser. Det er forståeligt, at mange forskere frygtsomt klamrer sig til de gamle forudsætninger, og derfor lægger de så stor vægt på den traditionelle bevisførelse. Men gør de det, skal de samtidig acceptere, at de aldrig bliver i stand til at besvare de store grundlæggende spørgsmål i livet, og det er dybest set deres opgave.

 

Den-Nye-Verden-25-Erik-Ansvang

 

Menneskeheden vil interessere sig stadig mindre for tekniske forklaringer på, hvordan tingene fungerer. De ønsker svar på, hvorfor de fungerer, som de gør. Forskernes traditionelle metoder og resultater vil gradvis blive historie. De bliver håbløst gammeldags i et samfund, hvor mennesket begynder at erkende, at svarene findes i den indre, åndelige dimension, og at man aldrig vil finde dem ved fortsat at lede i den ydre, fysiske verden.

Åndsvidenskab også baseret på iagttagelse

Engang i fremtiden vil den nye naturvidenskabelige og den åndsvidenskabelige erkendelsesmåde ikke alene nærme sig hinanden. De vil smelte sammen i en syntese. Forskellen mellem de to videnskaber er faktisk ikke så stor, som mange forestiller sig.

Naturvidenskaben anklager åndsvidenskaben for ikke at basere sin forskning på iagttagelse. Det er imidlertid ikke korrekt. Åndsvidenskaben er faktisk baseret på iagttagelser. Man skal blot udvide sin opfattelse af, hvilke sanser man kan iagttage med til at omfatte mere end de fem fysiske sanser. Man skal medregne de såkaldte oversanselige iagttagelsesmidler – eller “ESP”. Det er en forkortelse af “extra sensory perception”, som betyder “ekstra sanseoplevelse”.

Artikel-Den-Nye-Verden-Erik-Ansvang
Download-fil: DEN NYE VERDEN - Erik Ansvang


Artikel-Den-Nye-Verden-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: DEN NYE VERDEN