Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN NYE VERDEN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Den-Nye-Verden-Erik-Ansvang

DEN NYE VERDEN (12 af 20)


En ny verden er ved at blive født. Erfaringerne er fundament for det nye. I den nye verden fremhæves kvaliteter som holisme, skønhed, syntese og rigtige relationer.

DEN NYE VERDEN (12 af 20)

Aspect-eksperimentet

 

Albert Einstein var med til at planlægge et berømt eksperiment, som skulle bane den første sti ind til et ikke-fysisk verdensbillede. Eksperimentet fik navn efter dets leder, den franske fysiker Alain Aspect.[1] Aspect-eksperimentet, der blev udført i 1982, af Alain Aspect i samarbejde med Jean Dalibard og Gérard Roger, viste, at det utænkelige var virkelighed.

Der var tale om en eksperimentel test af Bells ulighed og dermed af EPR-paradokset.[2] Det lykkedes nemlig for forskerne at isolere en tvillingefoton – eller en todelt kærnepartikel – hvor hver tvilling bevægede sig med lysets hastighed i hver sin retning. De opdagede, at hvis man påvirkede den ene tvilling, så reagerede den anden tvilling på påvirkningen. Skete der noget med den ene, skete det samme med den anden samtidigt. Forbindelsen mellem dem blev opretholdt uafhængig af afstand og hastighed. Det, der forbandt dem, måtte derfor overskride tid og rum. Det afgørende spørgsmål er derfor: “Hvad er det, der forbinder dem?” Svaret må uundgåeligt blive filosofisk, og det viger naturvidenskaben som bekendt udenom.

 

Den-Nye-Verden-23-Erik-Ansvang

 

Tilsyneladende brød de med forestillingerne om årsag og virkning, og fra ca. 1995-2005 − eller længere − har der været mange diskussioner og praktiske eksperimenter, der skulle påvise eller afkræfte signaloverførsel med overlyshastighed via kvantefysisk sammenfiltring. Aspect-eksperimentets resultat skabte virkelig røre i det globale fysikermiljø og der er stadig mange ting, der mangler at blive afklaret.

Aspect-forsøgene er derfor af fundamental betydning ikke blot for fysikken, men for menneskets forståelse af hvordan verden overhovedet er skruet sammen − dvs. for filosofien. Mange fysikere har forsøgt at forklare kvantefysisk sammenfiltring ud fra en deterministisk synsvinkel, for at rydde Bohrs kvantemekaniske sandsynligheder af vejen, men det er ikke lykkedes.

Den skræmmende konklusion

Albert Einstein, var rystet over de perspektiver, eksperimentet afslørede. Årsagen var, at fotonernes adfærd rev tæppet væk under alle de grundlæggende forudsætninger, fysikerne havde baseret deres verdensbillede på. Fænomenet viste, at der ikke findes en mekanisk lovmæssighed i Universet. Konklusionen rystede fysikerne, for hvis partiklerne ikke forbindes af en fysisk kraft, forbindes de uundgåeligt af en ikke-fysisk kraft. Og denne ikke-fysiske kraft forbinder genstande uafhængig af tid og rum. Hvad betyder det? Det betyder, at der er en helhedsskabende kraft i Universet. En kraft, der er i alt og forbinder alt. Et religiøst orienteret menneske ville sige, at denne helhedsskabende kraft er Gud. Et åndsvidenskabeligt orienteret menneske vil sige, at Gud er både transcendent og immanent – ”Gud er alt og Gud er i alt”.

 

Den-Nye-Verden-24-Erik-Ansvang

 

Der findes mange matematiske beregninger af fænomener, som ikke kan forklares på grundlag af de enkelte deles lokale samspil. En lang række fænomener kan kun forklares, hvis tid og rum ikke er faste størrelser. Alligevel har de fleste forskere endnu ikke mod til at tage de filosofiske konsekvenser af deres egne beregninger og iagttagelser. Konsekvenserne er for store og for alvorlige for det etablerede verdensbillede.

Frygter for karrieren – og en ny erkendelsesform

Normalt mistænkes forskerne for at frygte for deres karriere, og det er sikkert rigtigt i mange tilfælde, for naturligvis vil det være vanskeligt at opnå en høj uddannelse og derefter kæmpe sig frem til fremtrædende positioner og muligvis endda have modtaget fornemme titler og udmærkelser, og så pludselig acceptere, at det hele hviler på et forkert grundlag.

Men måske er der desuden dybereliggende lag i denne frygt. Måske drejer det sig mest af alt om frygten for at åbne sig for ukendte erkendelsesmetoder, der ikke er baseret på den traditionelle logiske, rationelle tænkning. Det kræver mod at bevæge sig over i en mere intuitiv erkendelsesform, for det er totalt ukendt territorium for nutidens intelligentsia.

 

 

_________________________________

[1] Alain Aspect (født 15. juni 1947 i Agen) er en fransk fysiker, som har udført eksperimenter, der er centrale for forståelse af kvantemekanikken.

[2] Albert Einstein og Niels Bohr var uenige om forståelsen af kvantemekanikken. Denne uenighed blev formuleret præcist af Einstein i samarbejde med Boris Podolsky og Nathan Rosen i 1935 i form af det såkaldte Einstein-Podolsky-Rosen paradoks, forkortet EPR-paradokset. Det blev sat på matematisk formel i 1964 af John Bell, heraf navnet Bells ulighed.

_________________________________

Artikel-Den-Nye-Verden-Erik-Ansvang
Download-fil: DEN NYE VERDEN - Erik Ansvang


Artikel-Den-Nye-Verden-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: DEN NYE VERDEN