Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN HEMMELIGE RELIGION
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-DEN-HEMMELIGE-RELIGION-Ove-von-Spaeth

DEN HEMMELIGE RELIGION (118 af 170)


Hvad betød talen fra den brændende tornebusk? Hvad er Guldkalvens kult? Har stjernelæren præget Bibelen? Er der spor fra mysteriekult i Moses religion?

DEN HEMMELIGE RELIGION (118 af 170)

24. KAPITEL

Religionens tabte dimension?

 

Reinkarnationslære i mysteriekulterne

Katharernes/albigensernes lære fastholdt, fra bl.a. gnostiske grene, reinkarnations-idéer som en del af religionen. Det blev en anstødssten for kirken. Men traditionen for en reinkarnationslære var uhyre stærk.

De fleste religioner og trosretninger i verden bygger på en overbevisning om det enkelte menneskes fortsættelse i en eller anden form efter døden. Det er blevet sagt, at uden den opfattelse havde vi ingen pyramider, ingen værker af Homer eller Dante, ingen Hamlet etc. Den generelle idé bag reinkarnationslæren (af re 'igen' og karne 'kød') er den lære, at sjælen efter døden igen lader sig føde i et fysisk ("kødeligt") legeme.

En opfattelse eller holdning bliver hverken mere eller mindre rigtig, fordi et stort antal mennesker tror på den - og rundt om i verden ses forskelligt på emnet. I det følgende skal der hverken føres advokatur herfor eller skabes afmytologisering, men blot søges et overblik. Der viser sig her betydelig fortrængning af et i datiden vægtigt element, der også tilhørte grene af den kristne kirke i mere end en fjerdedel af dens historie.

Emnet kan hos mange forekomme fremmedartet, så det ikke tillægges tilstrækkelig historisk betydning. For at se religionshistorien realistisk må det forstås, at der er tale om et andet og i epoker meget udbredt verdensbillede. Reinkarnationsideer, også inden for den kristne religion, blev ofte ved senere tiders uvidenhed om historie givet meningsløse fortolkninger.

I naturreligioner overalt i verden findes tro på, at sjælen eller en sjælelig bevidsthed fortsætter efter døden. Livets genfødsel er en hovedsag - og tilknyttes idéer om reinkarnation.

Fra den ældre omtale af genopstandelse eller genfødsel findes der tekster i den såkaldte "Egyptiske Dødebog" (Pert en Hru), i den "Tibetanske Dødebog" (Bardo Thödul), i den europæiske "Ars Moriendi" og i aztekernes bog, nu benævnt "Codex Borgia".

Reinkarnationsideer kendes ydermere hos f.eks. Australiens aboriginals; i Afrika hos yoruba- og edofolkene, og i syd hos zulufolket; i Asien på Guinea, og i Indonesien; samt hos forskellige etniske grupper i Nord- og Sydamerika.

En defineret reinkarnationslære kendes især udbredt i øst, i Indien, endda i mange former hos hinduer, jainister, buddhister, sikher (syntese af hinduisme og islam). Det ses i de oldindiske Veda- og Vedanta-tekster og i nutiden hos tilhængere blandt indiske religiøse tænkere som Ramakrishna og Aurobindo, eller f.eks. hos Mahatma Gandhi og hans elev Nehru, Indiens første præsident.

Tibets øverste religiøse ledere udpeges kort efter deres fødsel som værende en reinkarnation af et tidligere overhoved. I Kina fandtes læren tidligt i taoismen og buddhismen, og i Japan i zenbuddhismen.

Julius Cæsar beundrede kelterne for frygtløshed og mangel på angst for døden. I sin bog "Gallerkrigene" (bog V, kap. 14) forklarer han, at det skyldes deres reinkarnationslære (især hos druidepræsterne):

-"… de ønsker at indskærpe dette som en af deres ledende læresætninger, at sjælen ikke bliver udslettet, men efter døden passerer fra en krop til en ny krop …".

Ud fra opfattelsen af reinkarnation, er kropslig død ikke det samme som total død. Det menneskelige potentiale mister et sted at være i, men har mulighed for at finde et nyt sted. At få en ny krop sammenlignes hos indiske yogier i al enkelhed med "at skifte frakke".

Opfattelsen af reinkarnation var meget forskellig. Mange, der gik ind for læren, har opfattet forskellige idéer herom subjektivt - f.eks. arten af reinkarnation eller tidsafstande mellem genfødelser m.v. - som et fast mønster, der uden individuelle forskelle gjaldt for alle.

Der er følgelig en række differencer i overleveringer og beskrivelser. Forskellene hidrører både fra folkelige forestillinger om reinkarnation såvel som fra partikulære opfattelser, f.eks. fra kultisk indviede.

Ydermere er der forskelle mellem traditionelle orientalske idéer om reinkarnation og opfattelser, der indførtes til nutidens Vesten, her med fortolkning i lyset af vestlig evolutions optimisme: F.eks. livsrækken som en skole, hvor man bliver dygtigere og dygtigere liv efter liv.

I indisk hindureligion og beslægtede trosretninger betragtes døden som en overgangsfase. Tibetanske munke giver en speciel hjælp til døende. Herved menes, at personen føres bedre gennem overgangsfasen.

Ifølge beretninger fra alle tider fra personer, der har haft en 'nær-dødsoplevelse', vender disse personer tilbage i livet med en viden om, at livet fortsætter i al evighed, og at de selv er ansvarlige for deres tanker og handlinger, samt at det vigtigste i livet er at give kærlighed til andre - og at tilegne sig viden. Et fælles træk er ofte: at efter oplevelsen frygter ingen den legemlige død. Disse idéer synes netop overalt i verden og til alle tider at være grundlag for indviedes opbygning af forberedelse til døden ved den "træning", der hertil foregik inden for mysteriekulterne.

Idet selve reinkarnationsprincippet kendtes overalt i verden, var idéerne i forskellige perioder ligeledes forskelligt udmøntet i flere kulturer. I variationer i gengivelser og overleveringer herom ses udformningen ofte mere som en slags udødelighedskult. Denne form ses meget udbredt i de gamle kulturer lige fra Nærorienten til Kina og Japan, og senere hos f.eks. mayaer og aztekere.

Artikel-DEN-HEMMELIGE-RELIGION-Ove-von-Spaeth
Download-fil: DEN HEMMELIGE RELIGION - Ove von Spaeth