Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN HEMMELIGE RELIGION
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-DEN-HEMMELIGE-RELIGION-Ove-von-Spaeth

DEN HEMMELIGE RELIGION (63 af 170)


Hvad betød talen fra den brændende tornebusk? Hvad er Guldkalvens kult? Har stjernelæren præget Bibelen? Er der spor fra mysteriekult i Moses religion?

DEN HEMMELIGE RELIGION (63 af 170)

Statistik kan indikere

et falsk historisk billede

 

Den ejendommelige reduktion af Moses' betydning i Bibelen kan verificeres fra konkrete data i simpel statistisk sammenligning:

1. - En meget tidlig tendens til en holdningsændring findes allerede i Bibelens "1. Kongebog" (12,8), hvor Nordisraels kong Jeroboam (cirka 900 f.Kr.) ikke fortæller, at det var Moses, men at dén, der førte israelitterne ud af Egypten, var Guldkalven!

2. - Bibelens "Salmernes Bog" (81,11) omtaler alene, at det var Jahweh, der ledte folket ud af Egypten. Når Moses overhovedet nævnes i "Salmernes Bog" (og det er usædvanligt få tilfælde, i alt 9 gange i 150 salmer) er det aldrig' i rollen som den, der førte israelitterne ud af Egypten.

3. - Profeten Jeremias havde sit virke i årene i 500-tallet f.Kr. ved tiden for jødernes eksil i Babylon, hvor mange større bibelændringer blev indført. I Bibelens "Jeremias' Bog" nævnes mindst 8 forskellige steder, at israelitternes udvandring fra Egypten var "anført af Jahweh" - mens det er som om Moses' indsats og organisation af udvandringen ikke eksisterede. På nær en enkelt undtagelse, hvor Moses blot nævnes sammen med profeten Samuel, omtales Moses i det hele taget ikke med ét ord i hele "Jeremias' Bog".

4. - Af Bibelens såkaldte "mindre profeters bøger" fremgår det heller ikke, at Moses var den, der anførte israelitternes udvandring. End ikke som "Guds redskab" var han deres leder på vejen ud af Egypten. Eksempelvis i "Amos' Bog" (9,7) var det Jahweh, der ledte folket ud.

5. - Ligeledes hos "Hoseas" (12,13), hvor der på besynderlig måde - som var det vigtigt at komme uden om problemet - er omtalt en totalt anonym profet, der førte israelitterne ud af Egypten.

6. - Udover i selve Mosebøgerne og "Joshuas Bog" - samt hvor Moses'navne ses i forbindelser som 'Moseloven' el.lign. - er Moses som person kun omtalt 37 gange i den Hebraiske Bibels øvrige 33 bøger.

7. - Mens Moses' såkaldte "bror" Ahron ikke nævnes specielt meget i de fem Mosebøger og "Joshuas Bog", er han i resten af den Hebraiske Bibel dog nævnt langt mere end Moses, i alt 40 gange.

8. - Bibelen angiver om flere af de senere slægter, at de fører tilbage til Ahron, mens ikke en eneste føres tilbage til Moses.

9. - Misforholdet er bl.a. voldsomt i sammenligning med kong David. Det fremgår, at ud over i hovedomtalen af David i "Samuels-", "Kongernes-" og "Krønikernes Bøger" (og bortset fra ordene 'Davidsbyen', 'Davidstårnet' o.lign.) er David som person nævnt - foruden 127 gange i "Salmernes Bog" - i alt 57 gange i de resterende 25 af Bibelens bøger. Med andre ord, inden for et meget kortere historisk tidsrum end helt fra Moses' tid er her David nævnt 5 gange så ofte som Moses.

Da Moses var indstifter af den første påske, vækker også den totale udeladelse af Moses i rabbinerteksternes senere påske-"Haggadah" undren. Ligeledes det bemærkelsesværdige fravær af ham i "Haggadah"s hymniske bekendelse "Dajjaninu", hvor hele Israels historie fra udvandringen af Egypten til bosættelsen i Kanaan gennemgås i 13 sektioner uden én eneste reference til Moses. Først hos "afvigere", f.eks. i Qumran-teksterne og det Nye Testamente, ses atter interesse for Moses.

Ud fra oldtidens tankegang kunne Moses' problemer være skyld i folkets skæbne: I traditionen om egypternes magiske forbandelser over Moses ramtes også alle, der hjalp ham - her israelitter/jøder. Navnelighed mentes at styrke en sådan overførelse. Ingen opkaldte sine sønner efter ham:

- Det er en kendsgerning, og en stor gåde, at først cirka 2.000 år efter udvandringen fra Egypten, dvs. senere end 400-tallet e.Kr., begyndte jøder, så vidt vides endda kun blandt dem der levede i Vesten og Nordafrika, at blive opkaldt efter Moses. Allerede i Bibelen er mange opkaldt efter tidligt optrædende personer, f.eks. flere Joshua'er, Josef'er etc., men aldrig én Moses. Hvad er der sket med hans ry undervejs?

Selve arten af Moses-fragmenterne modsiger klart forskeres hypoteser om ham som en myte opfundet af præster 400-300 f.Kr. I komplekset af den Hebraiske Bibels ældre skrifter ville det ikke kunne lade sig gøre at indbygge kunstige spor af en opfundet profet, der ikke havde eksisteret. Enhver også mindre ekspert ville med sikkerhed kunne afsløre, hvis nogen havde forsøgt det.

 

_________________________________

RESUMÉ:

  • I de nyere bibeltekster, som tilføjedes efter Mosebøgerne, er i Ezras bibelversion - som i princippet er den stadig gældende redigerede udgave fra ca. 400 f.Kr. - findes kong David omtalt fem gange så ofte som Moses, ifølge statistisk nøje optælling.
  • Det seneste "attentat på Moses" er udført i nutiden af den akademiske forskning ud fra bibelhypoteser opstillet før moderne videnskabelig arkæologi var etableret.
  • Det er et faktum og noget af et mysterium, at først ca. 2000 år efter Moses' tid begyndte jøder at opkalde deres børn efter Moses.

_________________________________

 

Den-hemmelige-religion-16-Ove-von-Spaeth

Flere bibelforskere anser Moses for en mytefigur. David er i Bibelens nyere del omtalt 5 gange så meget som Moses. - Th.: Monument, 800-tallet f.Kr., rejst af Israels syriske fjender i Tel Dal - omtaler sejr over "Davids hus". Nogle bibelforskere anser også David for en myte: Samme ord i stenens tekst kan også betyde "keddelhuset", men hvem ville opstille et monument for sejr over et køkken? (Jf. Appendiks pkt. 42).

Artikel-DEN-HEMMELIGE-RELIGION-Ove-von-Spaeth
Download-fil: DEN HEMMELIGE RELIGION - Ove von Spaeth