Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN HEMMELIGE RELIGION
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-DEN-HEMMELIGE-RELIGION-Ove-von-Spaeth

DEN HEMMELIGE RELIGION (27 af 170)


Hvad betød talen fra den brændende tornebusk? Hvad er Guldkalvens kult? Har stjernelæren præget Bibelen? Er der spor fra mysteriekult i Moses religion?

DEN HEMMELIGE RELIGION (27 af 170)

Egyptens præg og Jethros indflydelse

 

Den i Mellemøsten stadigt ærede og usædvanlige personlighed Jethro må også have haft betydelig indflydelse ved Moses' oprettelse af ny religionspraksis. Meget tyder reelt på, at flere hovedelementer i den religion, som Moses indstiftede for israelitterne, allerede også var influeret af den egyptisk mysterieindviede Jethros "religion".

I flere rabbinerskrifter omtales, at Jethro var imod "billeddyrkelse" (dyrkelse af guder ved deres statuer og afbildninger) allerede før Moses opholdt sig hos ham i eksil.

Etableringen af Moses' religionslære var ud fra hans baggrund og uddannelse uundgåeligt af udpræget egyptisk tilsnit. F.eks. findes præeksistens samt forudopfattelse af den uskabte verden omtalt i egyptiske religionstekster. Det er bl.a. herfra, at Moses i Bibelen kan omtale eksistensen af kvaliteter og elementer forud for skabelsen (jf. nærv. bogseries bind 5, kap. 7) - samt at mennesket blev "skabt i Guds billede". Dette ses i "Merikare Papyrus" (132, c 55, Volten's edition) i Analecta Aegyptiaca (IV, 1945, s. 73), ordret således:

-"… han (mennesket) er hans (guds) billede, udgået af hans kød …".

I denne ældre egyptiske lære: På en pottemagerskive skabte guden Khnum mennesket - af ler, dvs. af Jorden, der er gudens legeme eller kød.

Den franske egyptolog G. Daressy fandt 1897 flg. tekst fra Medinet Habu's lille tempel: "Amon-Re, eksisterende ved sig selv og eneste gud - han skabte de øvrige væsener, i begyndelsen skabte han universet, lod lyset skinne i mørket, skabte himmellegemerne". Dvs.: som i Bibelen.

I Bibelen er omskæring et religiøst pagttegn - og derved en indvielse til guden, idet Moses havde indført denne egyptiske skik med omskæring, nu i større udstrækning, for hele israelitterfolket. I det Nye Testamentes "Apostlenes Gerninger" (15,1) nævnes omskæring ikke i forbindelse med Abrahams pagt, men anføres helt klart som "Moses' skik".

Moses indførte efter egyptisk skik, at hebræerne nu for første gang i deres historie, som den fremgår af Bibelen, fik præster. Hertil knytter der sig specielle forhold. Månen, der tidligt kan have spillet en særlig rolle, opkaldtes på hebraisk - foruden navnet Jareach - også efter sin farve, nemlig Lebanah, 'den hvide'. Dette kan være fra hebraisk laban, 'være hvid', med roden l-b-n. - Jf. det beslægtede arabiske ord laban '(hvid) mælk', samt betegnelsen Libanon, 'hvide (bjerge)'.

Den første udnævnelse af præster hos denne gruppe skete netop ved det bestemte bjerg på Sinai-halvøen, på "Jahwehs bjerg", hvor Jahwehs navn tidligere blev åbenbaret for Moses. Stedet kendtes også for sin månekultus - og Sin er (øst)semitisk for 'Måneguden'.

Levitterne, hvis betegnelse kunne være forbundet også med "den hvide", Månen, blev nu præster for Jahweh, hvis navn lydmæssigt tilsvarer det egyptiske navn Jah for Månen og måneguden. Og præsternes rituelle praksis var på en del punkter forbundet med Månen.

Hos hebræerne/israelitterne indførtes påskens ofringer, en fuldmånefest nær forårsjævndøgn, indstiftet ved udvandringen fra Egypten. Dertil indførtes israelitternes kalender for månemåned-året, der her adskilte sig fra Egyptens praksis, hvor solårets kalender anvendtes.

Israelitternes fjender siger i "1. Kongebog" (20,23) om Jahweh, at: -"… deres gud er en bjerggud … derfor er han stærkere end os …".

Det tilføjes, at Jahweh straffede fjenderne for den omtale, der må være opfattet nedværdigende (dog optrådte han på Sinai-bjerget). Fjendernes udbredte gud Baal ses ofte forbundet med bjerge og lokale bjergnavne.

Moses' indretning af det mobile tempeltelt, Tabernaklet, med et ekstra rum, "det allerhelligste", kendtes i mange ældre templer. Samt fra hans egen tid, f.eks. i Hatshepsuts tempel i Deir el-Bahari ved Theben. Her er "det allerhelligste" en udhugget klippehule, som det store tempelkompleks "uden for" bjerget er bygget op omkring. Men hele' templet fik navnet: det allerhelligste, Djeser djeseru ('det helligste hellige sted').

Artikel-DEN-HEMMELIGE-RELIGION-Ove-von-Spaeth
Download-fil: DEN HEMMELIGE RELIGION - Ove von Spaeth