Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN HEMMELIGE RELIGION
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-DEN-HEMMELIGE-RELIGION-Ove-von-Spaeth

DEN HEMMELIGE RELIGION (163 af 170)


Hvad betød talen fra den brændende tornebusk? Hvad er Guldkalvens kult? Har stjernelæren præget Bibelen? Er der spor fra mysteriekult i Moses religion?

DEN HEMMELIGE RELIGION (163 af 170)

Gnosticismens aktuelle genfund

 

I større frihed i oplysningstiden så man også på kirkens historie. Endelig nu kunne historien - ikke som kirken hidtil så den som udtryk for "Guds frelseplan under kampen mod djævelen" - i stedet beskrives og analyseres som et konkret forløb i fysisk rum og tid.

Senere har forskningen anskuet religionshistorien, som at religionerne, kort fortalt, udviklede sig fra et primitivt stade til de store religioner og med kristendommen som slutpunktet. Dette er i mange træk modbevist nu ved større viden om fortidens og nutidens religionsforhold. Forløbet synes snarere at være som en fortsat flydende proces.

I nutiden er der opstået nyreligiøse sekter ofte i modreaktion til tendensen til at se mennesket mest som et materielt ikke-sjæleligt væsen. De ses hyppigt at være delvis inspireret fra langt tilbage i tiden:

- I 1945 blev der ved Nag Hammadi i Egypten gjort et af 1900-tallets utrolige fund: Gamle gnostiske tekster, en opdagelse af samme store betydning som fundet af de jødiske tekstruller i Qumrans huler to år senere. I en kæmpekrukke i sandet havde de gnostiske tekster sammen med flere af de tidligere omtalte hermetiske tekster ligget skjult for gnostikernes forfølgere nu i 1.700 år. Man havde hidtil intet kendskab til eksistensen af flere af disse tekster.

Her blev det opdaget, at mange sætninger i "Corpus Hermeticum" kan genfindes ordret i disse manuskripter - de er gnostiske i den valentianske retning. I alt blev der fundet 13 forskellige bøger eller tekster, bl.a. nogle afsnit af "Corpus Hermeticum", f.eks. afsnittet "Asclepius" på koptisk, samt evangelier af Thomas og Filip.

Et gnostisk skrift, "Codex 1" fra Nag Hammadi, kaldtes i begyndelsen for "Codex Jung" efter C.G. Jung, der var den første nutidige lærde, der havde taget selve de gnostiske idéer alvorligt. Jung var allerede i 1910 under sin pionergerning for psykologien begyndt at studere gnostikernes idéer og anvendte deres udtryk "arketype". Med sin erfaring fra mange af sine patienters dybere erkendelser forbavsedes han over den viden, der fandtes hos gnostikere for 2.000 år siden:

-"… Jeg har arbejdet hele mit liv på at kende det psykiske - disse mennesker har vidst det hele …".

I sit liv og virke beskæftigede Jung sig intenst med tydning af det gamle mytestof såvel som med astrologi og psykens udtryksformer i alkymistisk symbolsprog. Og han udformede sine iagttagelser om "synkronicitet", det universelle samtidighedsbegreb, også kendt i den gamle mysteriekultlære. Han anså begrebet som et af grundlagene for stjernelæren og fik yderligere indblik i dybder fra sine studier og udgivelse af den antikke kinesiske "tidsdiagnose"bog "I Ching".

Den tyske forfatter Thomas Mann, der havde omfattende bibelstudier bag sig, omtalte netop gnosticismen som:

-"… menneskets sande viden om sig selv …".

Artikel-DEN-HEMMELIGE-RELIGION-Ove-von-Spaeth
Download-fil: DEN HEMMELIGE RELIGION - Ove von Spaeth