Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN HEMMELIGE RELIGION
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-DEN-HEMMELIGE-RELIGION-Ove-von-Spaeth

DEN HEMMELIGE RELIGION (156 af 170)


Hvad betød talen fra den brændende tornebusk? Hvad er Guldkalvens kult? Har stjernelæren præget Bibelen? Er der spor fra mysteriekult i Moses religion?

DEN HEMMELIGE RELIGION (156 af 170)

Kulturchokket

 

Overblik: At der overhovedet fandtes noget andet verdensbillede end kirkens udgave, var - fra tidligste tid - indeholdt i "Corpus Hermeticum" og bevistes videnskabeligt af Tycho Brahe ved renæssancens slutning.

Da Tycho Brahe opregnede de betydende stjernebilleder, som "Jobs Bog" omtaler, satte han den del af Bibelen i forbindelse med Moses' tid ("Opera Omnia" II, s. 256). Og i det hele taget satte han Bibelen ind i en anden og større sammenhæng og brugte dens indhold på samme måde som "Corpus Hermeticum" - men han afskyede organiseret religion.

Men ironisk nok var det religionens administratorer, kirken - også den protestantiske - der stod bag forsøget på at hæmme udbredelse af de "egyptiske visdomsskatte" også med traditioner tilbage til Moses, og som ligeledes var selve grundlaget i "Corpus Hermeticum".

Med "Corpus Hermeticum" voksede interessen for studiet af Egyptens gådefulde hieroglyffer - og førte yderligere til studier af judaismens hemmelige lære og esoteriske doktrin: den hebraiske kabbala. Den tyske forsker og ikke-jødiske kabbalist Johann Reuchlin (1455-1522), en kollega til Erasmus af Rotterdam, udgav værker om hermetiske studier i oldtidens mystik og visdom, Han blev grundlæggeren af det moderne hebraiske studium, som han fik indført på flere tyske universiteter.

Reuchlin interesserede sig for Moses' betydning og tradition i forholdet til Hermes Trismegistos! Men hermetiske interesser generelt var udsat for hensynsløs hetz fra kirken. Det bidrog til, at Reuchlin anklagedes for kætteri - også da det provokerede i visse kredse, at han frarådede, at man brændte jødiske skrifter, bl.a. Talmud og kabbala-tekster:

Et tyndt anklagepunkt - og efter et stort pres fra Europas humanister forsøgte den noget sympatiserende og dertil astrologidyrkende slægtning til Medicierne, pave Leo X, at afværge sagen, men kunne kun modificere og måtte her pålægge Reuchlin evig tavshed i disse emner.

Interessen for hebraisk blev nu alment legaliseret i flere dele af Europa. I England havde Francis Bacon, der også var overhoved for en bibelkommission, ladet lærde jøder bidrage. Resultatet, "King James' Bible"s engelske tekst, blev en af verdens bedste bibeloversættelser.

Den tyske egyptolog Jan Assmann har i sin bog, "Moses the Egyptian. The Memory of Egypt in Western Monotheism" (London 1997), også demonstreret, at før oplysningstiden i Europa talte bøgerne fra og om Egypten oplysningstidens sprog! Ligeledes ses dette i, hvad filosoffer og lærde præsenterede, når de selv beskrev det gamle Egypten.

Det af kirken autoriserede verdensbillede rystedes voldsomt af den europæiske tanke-ekspansion efter introduktionen af "det nye verdensrum". Nytænkningen ses på to fronter: den udløste den geografiske revolution ved Amerikas og Stillehavets opdagelse såvel som revolutionen i billed"opfattelsen" ved - som eneste kultur - at indføre af det stærkt markerede 3-dimensionale perspektiv. Den form med centralperspektiv til gengivelse af den fysiske virkelighed, og videre til at tænke mere rumligt end lineært, præger indgribende moderne vestlige tankegang. - Og renæssancen udgjorde den største kunstneriske bevægelse i 2000 år.

Det store kulturchok svækkede kirken og dens tilhængere - og efter at et uhørt katastrofalt jordskælv ødelagde Lissabon i 1755, forstærkedes en ny tvivl på religionen (f.eks. "kunne katastrofen være den retfærdige Guds vilje?") i dens udformning hos kirkeinstitutionen.

Men længe forinden var Luthers protestantiske reform i 1517, med de 95 teser mod den katolske kirkes form og politik, blevet accelereret af et allerede igangsat åndeligt jordskred. Igen, det var ikke Copernicus og Galilei, det var ikke Luther eller jordskælvet - men "Corpus Hermeticum", der især står som en oprindelig udløsende faktor.

Artikel-DEN-HEMMELIGE-RELIGION-Ove-von-Spaeth
Download-fil: DEN HEMMELIGE RELIGION - Ove von Spaeth