Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN HEMMELIGE RELIGION
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-DEN-HEMMELIGE-RELIGION-Ove-von-Spaeth

DEN HEMMELIGE RELIGION (76 af 170)


Hvad betød talen fra den brændende tornebusk? Hvad er Guldkalvens kult? Har stjernelæren præget Bibelen? Er der spor fra mysteriekult i Moses religion?

DEN HEMMELIGE RELIGION (76 af 170)

Skriften på himlen

 

I Babylons mysteriekulter, som den dengang eksilerede jødiske tradition fik en vis tilknytning til, måtte de indviede - for at kunne forstå dele af den kultiske læres kodesprog - lære at "læse mellem linjerne" eller "læse teksten bag teksten". Ofte måtte man lære sig sumeriske billedskrifttegn til det sumeriske sprog, der var gået af brug omkring 2000 f.Kr. (jf. at som lingua sacra anvender den katolske kirke latin 1.600 år efter, at latin uddøde som dagligsprog; indiske præster bruger det uddøde sanskritsprog; koptiske præster det uddøde koptisk; og russiske ortodokse det uddøde slavonsk). - Babyloniske tekstfund viser, at sumeriske billedskrifttegn, der blev et grundlag for babylonisk kileskrift, var i brug helt frem til den kristne æra.

Ifølge en af Moses' love, der med en nutidig betegnelse ville være en miljølov, var det "forbudt at tage både en fugl og dens æg" - for at undgå at hæmme forøgelse og videreførelse af bestanden. Dette var en gammel mellemøstlig udtryksform; netop i sumerisk viser skrifttegnet for 'frugtbarhed' ikke korn eller frugter, men netop en fugl med et æg:

- Dybden og et ekstra spil i tolkningen vil her ligge i, at blev kun fuglen eller blot ægget taget ud af tegnet, betød det ikke 'frugtbarhed' længere. Et andet sumerisk-babylonisk tegn viser to lange æselører og anvendtes i skriften, når "høre" skulle betyde 'at forstå': Denne stærkt udbredte idé giver perspektiv til (evt. "Esajas" 6,10 og) Jesu udtalelse:

-"… lad den, der har ører at høre med, høre …"

- dvs. 'forstå'. Ligeledes at forstå "skriften på himlen" var et betydeligt element i kulturen ved udviklingen af tallenes kunst, matematik og geometri. Disse lærdomme blev ligesom selve astronomien, alle bestyret af templernes præster.

Artikel-DEN-HEMMELIGE-RELIGION-Ove-von-Spaeth
Download-fil: DEN HEMMELIGE RELIGION - Ove von Spaeth