Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN HEMMELIGE RELIGION
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-DEN-HEMMELIGE-RELIGION-Ove-von-Spaeth

DEN HEMMELIGE RELIGION (3 af 170)


Hvad betød talen fra den brændende tornebusk? Hvad er Guldkalvens kult? Har stjernelæren præget Bibelen? Er der spor fra mysteriekult i Moses religion?

DEN HEMMELIGE RELIGION (3 af 170)

Den 'egyptiske faktor'

 

I denne series forudgående bind - der kan læses uafhængigt af hinanden, - blev der først fastlagt den bestemte periode af Egyptens historie, som Moses tilhørte. Heraf afsløredes yderligere, at han som egyptisk tronkandidat, men også på andre betydelige områder - i tænkning, politik og videnskab - havde spillet større og mere alsidige roller, end hvad senere bibelredaktører forstod eller prioriterede at gengive.

"Den egyptiske faktor" har vist sig af væsentlig betydning som et af de mest grundlæggende forhold bag Moses-beretningens forskellige faser. Historikernes hidtidige billede har, temmelig uundgåeligt, i særlig grad været påvirket af en senere jødisk-kristen og teologisk tradition og dennes billede af Bibelens Moses-beretning.

Det har hertil ikke været tilstrækkeligt f.eks. at søge efter eventuelle arkæologiske fund, der kunne sættes i relation til Bibelen. Derimod burde der lægges vægt på i større udstrækning at analysere egyptiske historiske forhold på Moses' tid som værende selve udgangspunktet.

Her viser der sig en række overraskende perspektiver i Bibelens Moses-beretning. Mange hidtil mindre forståelige forhold heri synes at finde afklaring. Den ofte underkendte "egyptiske faktor"s tilstedeværelse i bibelteksterne åbner for en stadig bedre indsigt i mindre tilgængelige områder angående Moses' religion og begivenhederne i hans liv.

Ligesom tidligere i denne bogserie er Moses-tiden fastlagt nær ved et tidsniveau, der i egyptologien kaldes high-datering: Kilder anvendt i bøgerne indikerer, at Tuthmosis III's død skete i 1455 f.Kr. - det viser sig ækvivalent med året for israelitterns udvandring fra Egypten.

Rabbinerskrifterne, der anvendes i denne bog, er i deres ældste kerne en historisk kilde på niveau med Bibelens ligeledes ældste dele. Her påvises træk fra især egyptiske mysterie-kulter genkendelige bag Moses' religionsdannelse. Hidtil skjulte forhold afdækkes, forbundet med den gamle verdens vidt omspændende viden bag religion og religiøse idéer - hvoraf elementer senere også indgik i den ældste kristne kirke.

Artikel-DEN-HEMMELIGE-RELIGION-Ove-von-Spaeth
Download-fil: DEN HEMMELIGE RELIGION - Ove von Spaeth