Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN HEMMELIGE RELIGION
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-DEN-HEMMELIGE-RELIGION-Ove-von-Spaeth

DEN HEMMELIGE RELIGION (95 af 170)


Hvad betød talen fra den brændende tornebusk? Hvad er Guldkalvens kult? Har stjernelæren præget Bibelen? Er der spor fra mysteriekult i Moses religion?

DEN HEMMELIGE RELIGION (95 af 170)

Sirius, buen på himlen

 

Arken/Skibet var navnet på det stjernebillede, hvis hovedstjerne Canopus findes ved foden af Verdensaksen. På denne stjernedannede linje tværs over himlen findes stjernen Sirius oven for Canopus, de to overhovedet klareste stjerner af alle på himlen. Sirius og dens betydning optræder igen og igen i bibelske såvel som de kultiske tekster.

Osiris' ark - den "sejlende kiste" blev på himlen identificeret med Canopus-stjernen - hvorfra Horus, kongebarnet, blev taget op af gudinden Isis, der var identificeret med Sirius: Som i faraos mysteriespil - hvor egyptiske konger har om sig selv anvendt denne betegnelse:

-"… Søn af Sirius - og leveret fra Nilen …"

- ifølge emnet "Sirius" i Eberhard & Helck's Lexicon der Ägyptologie, (Band 5, Wiesbaden 1984). Der har temmelig sent i historien eksisteret den viden, at Moses var et egyptisk kongebarn "leveret fra Nilen" og herved "søn af Sirius (Isis)".

Den gamle talemåde, at "dér, hvor regnbuen udgår fra, ligger en guldskat" - er fra astromytologien: Visdomsguldet kan hentes fra sit gemme i arken (Canopus). Forståelsen gentages, da den Hebraiske Bibel har samme ord for arken med Moses som for arken med Noah.

Idet Noah over arken så pagttegnet - der ifølge Bibelen var "buen på himlen" og almindeligvis også udtrykt som 'regnbuen' - var det et dobbelttydigt begreb overalt i Mellemøsten. Hvorimod det andet kendte udtryk for Sirius var "Buestjernen"'. Og da denne stjerne identificeredes med gudinden Isis, var den symbolske "gentagelse" af ingredienserne ved Noah-i-arken og Moses-i-arken herved fuldstændig.

Da Noahs ark fik lugen åbnet, og lyset kom ind, kom "buen på himlen" til syne over arken. Buestjernen Sirius/Isis befinder sig altid direkte over Canopus i stjernebilledet Arken. Dette (der var genspejlende Noahs oplevelse) var det nu det syn, der mødte Moses, da lyset kom ind, da Faraos Datter i rollen som Isis/Sirius lukkede den lille ark-kurv op og kiggede ned på ham: Det første stærke indtryk, når låget åbnes.

Beskrivelser fra græske mysterieindvielser viser, at præcis når kurven med dens effektfulde indhold åbnedes for den person, der skulle indvies - og som under den "programmerede" kulmination af forløbet nu kiggede på kurvens indhold - indebar dette en psykisk trigger-effect: I kulterne var dette betragtet som et af de mest afgørende momenter for kandidatens spontane erkendelse under selve indvielsesakten. Denne akt forstås derfor først i sammenhængen med oplevelsens regi.

I andre tilfælde kunne akten udføres i omvendt form: At være lukket inde og med effekt få kistens/arkens låg åbnet. Dette skete for en lang række konger, ofte med gudestatus: Den akkadiske Sargon, de græske Erichteus, Dionysos og Attis, den indiske Karna, den romerske Romulus, den nordiske Skjold eller Sheaf ('neg'), den turkomanske Tu-Küeh m.fl. - havde som spædbørn gennemgået den proces, en indvielse til at være "den nye konge". Ifølge de gamle tekster foregik denne praksis reelt - det var ikke "vandresagn".

Oldgræske beretninger omtaler Erichtheus' kurv/ark. I Skandinavien, der modtog mange impulser fra Mellemøsten, ankom kongebarnet Skjold/Sheaf i et skib. Også til sejlads til efterlivet (ligesom Osiris) gravsattes konger/høvdinge i skibe eller under stensætninger i skibsform.

At Jesus genopvakte Lazarus var en typisk mysteriekultisk akt - navnet indeholder (el)Azar (og græsk endelse os): Osiris-navnet på egyptisk Asar, guden der døde og genopstod til fortsat liv. Han blev en hovedfigur i kulternes dødsmysterier. Den, der her skulle indvies og blev lagt i en kiste, ark eller blot på en overdækket båre, skulle efter indtagelse af en speciel droge derefter ligge død i tre dage og nætter - dvs. akkurat så længe som Månen er forsvundet i dagene før synlig nymåne. Han blev så endelig "genoplivet" af kultens mester.

Den græske filosof Diogenes, ca. 400 f.Kr., beskrives at bo i "en tønde". Det græske ord herfor betyder 'keramisk lerkiste med låg' til begravelse af et lig i fosterstilling. At Diogenes, dvs. 'gudefødt', var i en lågkiste - en type især med sivkurvfletmønster i leret - ses forbundet med mysteriekultlæren. Legenden kendes i forbindelse med Alexander d. Stores besøg hos denne filosof. Alexander anmodedes om at flytte sig en smule, så "Solen" kunne skinne på Diogenes. Igen, lyset skulle falde ind.

- En kultisk pointe lå i, at Alexander var født på en speciel Sol-dag: den dag hvor Solen passerer Løvens hovedstjerne Basiliskos/Regulus.

Diogenes grundlagde en filosofisk skole, kynikerne - fra græsk kyon, 'hund', et navn pga. en "påstået skamløshed". Men på ovennævnte baggrund synes han (også) især at være kultisk tilknyttet Sirius-mysteriernes lære om Verdensaksen med Sirius. Et af Sirius mest udbredte navne var Hundestjernen, og som nævnt, var stjernens forbundethed med Solen og relation til Arken/Canopus, her (ler)kisten, velkendt allerede i egypternes afbildning af Isis' (Sirius') sjakal-hund Anubis liggende på en særlig kiste.

Indviede blev som født på ny: De fik da ofte nyt navn og, i senere skik, nyt horoskop. De afførte sig det gamle menneske og, ligesom her:

-"… iførtes det nye, som fornyes i sin skabers billede til sand erkendelse …" (Paulus' "Brev til Kolossenserne" 3,10).

Artikel-DEN-HEMMELIGE-RELIGION-Ove-von-Spaeth
Download-fil: DEN HEMMELIGE RELIGION - Ove von Spaeth