Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN HEMMELIGE RELIGION
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-DEN-HEMMELIGE-RELIGION-Ove-von-Spaeth

DEN HEMMELIGE RELIGION (129 af 170)


Hvad betød talen fra den brændende tornebusk? Hvad er Guldkalvens kult? Har stjernelæren præget Bibelen? Er der spor fra mysteriekult i Moses religion?

DEN HEMMELIGE RELIGION (129 af 170)

Ritualer overtaget fra

de ældre religioner

 

Oprindelig blev Jesu undfangelse fejret, mens selve hans fødselsdato tidligt blev glemt, men senere "opfundet" at skulle være i julen, og fejret første gang - i Rom - i 354 e.Kr. på "konkurrentens", guden Mithras' fødselsdag ved solhvervsfesten/julen.

Hvorimod helligtrekongersdag, den græsk-ortodokse kirkes jul, blev lagt på guden Dionysos' festdag, der også var dagen, da guden Apion blev født af jomfruen Kore, og samme dag som den egyptiske gud Osiris forvandlede vand til vin: Et gammelt egyptisk ritual, ældre end den græske Orfeus, der også foretog denne forvandling, igen længe før Jesus.

En ældre kultisk baggrund ses også ved episoden på Genesareth-søens østbred, hvor Jesus lod bespise de mange tilhørere med fisk og brød: Her lå templet Asjtarot-Karnajim for gudinden Atargatis, hvis kult netop kendtes for hellige måltider af fisk og brød.

I evangelierne er nadverens kultmåltid brød og vin et symbol på Jesu kød og blod, men var forinden et kendt ritual i mysteriereligionskulterne, hvor man "spiste guden", til en helliggørelse af medlemmerne - "man er, hvad man spiser". I såkaldt primitive junglesamfund kunne det ske ved at (dele af) den person, der var gjort til gudens stedfortræder, blev spist - en mysteriedramatiseret urgammel tradition for menneskeofring ved rituel kannibalisme. I andre samfund skete det overført - ved at spise brød eller kage bagt i form af gudens skikkelse. At spise kagemænd ved julefesten endnu i vor tid er en udløber af denne ældgamle tradition.

Bibelen er den mest udforskede og undersøgte bog i verden, hvilket dog ikke altid kan formodes at garantere for dens plausibilitet. Også andre slags ændringer indførtes - som nævnt fandtes Luthers ændring af de ti bud ikke oprindelig i Bibelen. (Og f.eks. i nutidens Norge, der visse steder kunne have et anstrengt forhold til alkohol, er teksten fremlagt således, at Jesus forvandler vand til alkoholfri vin).

Jesus nævner intet om orgelspil og klokkeklang, hvilke er indført fra henholdsvis Egypten og en romersk skik til dæmonfordrivelse. - Pavens titel pontifex maximus, 'øverste brobygger', er overtaget uændret fra de øverste romerske (hedenske) præster. - "Den gode hyrde", der ifølge evangelierne var et udtryk for Jesus, kendtes tidligt både som en af Mithras' og Orfeus' fremtrædelsesformer. Kirkens helligdage blev overtaget fra hedenske helligdage, ligesom de hellige steder oftest blev fuldt overtaget fra de hedenske religioner og kulter, som kirken afløste.

Kort sagt - mange og ofte udmærkede funktioner og ceremonieller er der intet belæg for i det Nye Testamente, men er taget direkte fra andre religiøse eller kultiske skikke i oldtiden. Det måtte nødvendigvis være sådan, ellers ville kristendommen ikke have vundet indpas, hvis alt for meget var ukendt og fremmedartet. At kristendommen i sine ritualer og troens udformning er noget unikt, er en illusion opbygget i senere tider. Hvorimod oldkirken gjorde en dyd af, at der var meget fælles med andre religioner - og at den så var kronen på værket.

Artikel-DEN-HEMMELIGE-RELIGION-Ove-von-Spaeth
Download-fil: DEN HEMMELIGE RELIGION - Ove von Spaeth