Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN HEMMELIGE RELIGION
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-DEN-HEMMELIGE-RELIGION-Ove-von-Spaeth

DEN HEMMELIGE RELIGION (80 af 170)


Hvad betød talen fra den brændende tornebusk? Hvad er Guldkalvens kult? Har stjernelæren præget Bibelen? Er der spor fra mysteriekult i Moses religion?

DEN HEMMELIGE RELIGION (80 af 170)

De syv trin

 

Når f.eks. gamle babyloniske kongenavnes koder følger samme metode som i visse konstruktioner i Bibelen, kan det ikke udelukkes, at disse lignende forhold i Bibelen netop også kan være af gammel dato. Dette synes tilmed indikeret, hvor Bibelens tekst om Noahs ark omtaler arkens bestemte talforhold, idet disse var velkendte gamle mål.

Koderne kendes også som "segl"; og hos de kristne, "himmeriges/ Skt. Peters nøgle eller nøgler", hvilket senere bl.a. Dantes tekster afslører kendskab til. I 300-tallet e.Kr. omtaler kirkefaderen Augustin at kende til flere læsemåder af Bibelen. Også litterære tekster lige fra Vergil til Shakespeare skjuler - ved nogle af disse træk - specifikke betydninger.

En af de skjulte læsemåder var baseret på en esoterisk-astrologisk forståelse af kosmoslæren - og er bl.a. tydelig i det Nye Testamente. Et kendskab til den flertusindårige stjernelære kan give en idé om adgangen til teksternes flertrinslag, hvori træk for indvielseslære genkendes:

- Ved Bibelens flerfoldige læsemåder af voksende hemmelig grad gøres der i denne nyere del af Bibelen, i "Johannes' Åbenbaring" (5,1-5), opmærksom på de skjulte læsemåder af teksterne: En bogrulle (Bibelen) der kunne læses både udefra og indefra, og som var forsynet "med 7 segl", dvs. "låse" for 7 forståelsesmåder, hvoraf "ingen før Kristus formåede at åbne det 7. segl" (hvor der "blev tavshed i himlene").

De 7 segl åbner sig ét ad gangen, efterhånden som en person steg op gennem de 7 grader af indvielser. Stadigvæk synes disse Bibelens læsemåder i flere henseender at korrespondere med indvielsesniveauer inden for de enkelte mysteriekulter.

Netop de 7 grader kendes tilsvarende i de gamle Mithras-kulter, der igen og igen refererer til himlens inddeling i himmelsfærerne for de 7 planeter. Disse trin kunne yderligere underdeles, ligesom i nutidens loger og kulter; deres opbygning nu kan være organiseret i over 30 trin. I datidens kristne kulter kunne dåben være det 2. trin af oprindeligt 7 trin. Desuden ses det i tråd med denne meddelelse fra Jesus:

-"… Loven og profeterne havde sin tid, indtil Johannes (Døberen) kom …"

- idet det blev mere og mere anvendt at deltage blot på de første lavere trin, hvorved flest mulig kunne deltage.

Forfatteren Dionysios af Areopagos, Pseudo-Dionysios, beskrev i sit værk "Det Himmelske Hierarki" (forfatterskabet til dels anerkendt), at de søgende fik adgang til den kristne kirke gennem tre trin/grader. Og det er i den 2. grad - ved dåben - at:

-"… den rensede føres ind i lyset …".

Hermed mentes både oplysning og lys. Jf. at i oldkirken var dåben kombineret med en lysfest. Johannes Døberens udtryk, at:

-"… døbe med ild og vand …"

- kunne også opfattes som den barriere, der skulle forceres i den 2. grad. Udviklingen fra 1. til 2. grad fremstår som linjen fra den 1. til den 2. Adam. For "Adam" er i Bibelen hebraisk for (det første) 'menneske', og kunne ses i relation til, at Paulus kaldte Jesus "den 2. Adam".

Kun få af de, der deltog i kulterne, opnåede at gennemgå mere end 1., 2. og 3. grad. Ligesom ved Moses' overførelse af flere af de egyptiske kulters hidtil interne ritualer og idéer: omskæring, den usynlige gud m.v. til folkets religiøse brug - har den nye større åbenhed hos Mellemøstens kultur tusinde år senere ligeledes været af betydning for urkristendommen, hvor de første kultiske trin åbnedes for almenheden.

Kristendommens delvise fundering på Jesu bekræftelse af Moses' meget ældre lære, skimtes bag kirkefaderen Augustins erklæring: "Der aldrig har været mere end én religion i verden siden tidernes begyndelse", og at "religionen først blev kaldt kristen på apostlenes tid". Dog, kirken ønskede at kontrollere overtagne ældre ceremonielle forhold og idéer - og tog endda i kristendommens tidlige århundreder afstand fra sin egen kultisk-sektiske oprindelse ved at forbyde de kristne kulter.

Senere, ved reformationen ville Luther, der modsat mange samtidige endte med at være imod stjernelæren, udelade "Johannes' Åbenbaring" fra Bibelen. Denne tekst, bl.a. også om stjerner, har flere nutidige teologer som nævnt affærdiget som "en epileptikers fantasier".

De jødiske mystikeres fire læsemåder af Bibelen - "til Paradis", og heri tallenes og den kosmisk-esoteriske læsemåde samt de ordmagiske (betydningsladede ordspil) og lydmagiske metoder - etablerede et grundlag for derefter at kunne bryde flere resterende segl.

Disse indforståede strata i teksterne forholder sig til nogle særlige opfattelsesniveauer: En åndelig dimension der kun vanskeligt udtrykkes i skrift eller forstås uden særlig metode til at støtte tydningen.

På rabbinerskrifternes billedsprog siges, at de fleste bøger, der dikteredes "fra oven" til Ezra, blev gemt og reserveret for "de vise". Desuden siger disse skrifter, at bibelteksterne har 70 ansigter (jf. de 70 ældste), dvs. at mange fortolkninger kan anerkendes som rigtige.

De 5 Mosebøgers klassisk hebraiske sprog blev skrevet uden vokaler og også uden ordmellemrum. For at kunne forstå det læste, var den pågældende læser ofte stærkt afhængig af sammenhængen i handlingen, konteksten. Systemet medfører let - især ved førstegangslæsning - at forståelsen skal fremsøges via fortolkninger.

At budskaberne ligger i flere niveauer, gentager sig i det Nye Testamente. Det ses bl.a. bagved lignelsen, hvor Jesus siger (Markus 4,11):

-"… Til jer (disciplene) er Guds riges hemmeligheder givet, men for dem, der er udenfor, fremstilles det hele i lignelser …".

Den kultiske læres mentale udtryksformer, dvs. forskellige slags lignelser og symbolik (bl.a. i forbindelse med himmelgeometri til brug for en særlig kosmisk-åndelig forståelse) betragtedes i traditionen som erkendelsesåbnende trin på vejen i en speciel udvikling. De ses som midler til processen. Det kan illustreres ved Paulus' talemåde, at bogstaverne "døder", men ånden levendegør ("1. og 2. Korinterbrev", hhv. 13,2 og 3,7):

-"… hvis jeg har profetisk evne og viden om alle mysterier (mystéria) og kundskab (gnosis), og hvis jeg har al tro der kan flytte bjerge, men ikke havde kærlighed (agape), er jeg intet …".

Meget af kulternes mysterieindhold ville ikke kunne gengives - selv om åbenhed blev tilladt, fordi det havde med individuelle erkendelsesforhold at gøre. Den ekslusive form kan i nogen grad ligne den senere zenbuddhisme, hvor der ikke kan refereres til nogen slags tekst ligesom f.eks. til Bibelen, Quranen eller Vedaerne. Zen virker alene fra lærer til elev - der siges til eleverne, at de skal ophøre med selve søgningen:

-"… Søg ikke efter sandheden, stands blot at have betragtninger …".

Artikel-DEN-HEMMELIGE-RELIGION-Ove-von-Spaeth
Download-fil: DEN HEMMELIGE RELIGION - Ove von Spaeth