Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN HEMMELIGE RELIGION
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-DEN-HEMMELIGE-RELIGION-Ove-von-Spaeth

DEN HEMMELIGE RELIGION (111 af 170)


Hvad betød talen fra den brændende tornebusk? Hvad er Guldkalvens kult? Har stjernelæren præget Bibelen? Er der spor fra mysteriekult i Moses religion?

DEN HEMMELIGE RELIGION (111 af 170)

At læse teksten under teksten

 

Hele denne baggrund rummer et særligt perspektiv. Det kan næppe uden indsigt i oldtidsastronomi og kultisk lære løse tekstproblemerne.

Inden for oldkirken var den vidt udviklede idé længe i brug, hvori personer, navne, begivenheder etc. i det Gamle Testamente ansås for at have deres bestemte paralleller i det Nye Testamente. Idet de ældre kulters stjernemytelære kan ses integreret i det Gamle Testamente, og i anvendelse på samme vis i det Nye Testamente, var denne "stjerneteologi" i Paulus' drama derfor ikke specielt usædvanlig.

Med andre ord, at teksten med Paulus-rejsen har et eller flere dobbeltlag er således helt i tråd med lignende egenskaber i flere af antikkens kendte tekster. Det er et faktum, at kristne tekster i mange forhold videreførte gammeltestamentlig tradition, hvori netop det er veldokumenteret, at rabbinerne praktiserede læsning af underliggende lag i Bibelen. Derfor er det ikke et urealistisk, at der med hensigt var tilrettelagt kodificeret læsning af Paulus-rejsen. Spørgsmålet vil snarere være om, i hvilken grad en mulig kode er dechiffreret plausibelt.

Selve det gamle eller oprindelige grundlag for religionen kom således ikke fra Jerusalem - Paulus og hans medbragte sekretær, ifølge også traditionen den senere evangelist Lukas, vidste bedre: Moses' lære angives i denne beretning i virkeligheden at være kommet via "Alexandria/Canopus", med andre ord fra Egypten. Forfatteren (Paulus/Lukas) har haft tydeligt kendskab til "den egyptiske faktor" i Moses' religion.

At Moses havde taget guldet i betydningen "visdomsskattene" med fra Egypten ("tilsvarer" her kornskibet fra Egypten) - de senere betroede talenter eller pund, som Jesus i realiteten anklagede jødisk præsteskab for at have nedgravet - blev i nyere tider ikke opfattet i kirkens teologi. Idet mange traditioner fra oldtiden ophørte, tabtes bl.a. den indforståede stjernelære. Tabet kan mærkes ved nogle af nutidens ofte 'tynde' idéer om kosmologi og stjernemæssige forhold i oldtidens religiøse verden.

 

_________________________________

RESUMÉ:

  • Som mange oldtidstekster ses også bibelteksten om "Paulus' sidste rejse" at rumme flere lag, bl.a. et mentalt visualiseret himmelkort.
  • De pgl. referencer af astronomisk karakter mentes på et spirituel plan at kunne ses som en særlig oversigt over en indre rejse i sindet.

_________________________________

Artikel-DEN-HEMMELIGE-RELIGION-Ove-von-Spaeth
Download-fil: DEN HEMMELIGE RELIGION - Ove von Spaeth