Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN HEMMELIGE RELIGION
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-DEN-HEMMELIGE-RELIGION-Ove-von-Spaeth

DEN HEMMELIGE RELIGION (75 af 170)


Hvad betød talen fra den brændende tornebusk? Hvad er Guldkalvens kult? Har stjernelæren præget Bibelen? Er der spor fra mysteriekult i Moses religion?

DEN HEMMELIGE RELIGION (75 af 170)

17. KAPITEL

Paradis-koderne

 

Bibelens skjulte læsemåder

I de årtusinder der er passeret, siden bibelteksterne udformedes og senere blev samlet, blev det hyppigt glemt, at Bibelen også har fungeret som et mysterieskrift. Bibelen kunne læses ud fra flere, eventuelt hemmelige, systemer, der skulle åbenbare nogle indre sider i indholdet.

I Egypten var de gamle egyptiske tekster skrevet med hieroglyffer, et skriftsystem egnet til at udtrykke en flerdobbelthed af betydninger især ved ordspil. Ingen anden kultur i historien har som den egyptiske i et så voldsomt omfang betjent sig af ordspil i tekst og tale!

Angående de dele af Bibelens Mosebøger, hvor indholdet oprindelig har baggrund i Egypten, har Moses' problem været at overføre indlagte flerdobbelte lag af betydninger, bl.a. mysterieviden, da de første bibeltekster skulle skrives med den nye opfindelse, alfabetet.

Vores alfabetets rationelle skrivemåde kunne alene ved hjælp af dets oprindeligt 22-24 rene lydtegn - hvor bogstaverne er ikke bundet til kun at bruges til et bestemt sprog - afløse de egyptiske billedskrifttegn, hieroglyfferne: Disse var kun, eller mest, velegnet til egypternes sprog. Alligevel synes overførelsen af flerdobbelthedens metode ofte i nogen grad at være lykkedes - idet Bibelen giver en historisk fremstilling, der i mange dele kan være korrekt i princippet, og tilmed indeholder andre lag af information alt efter læsemåde.

For en jøde vil Bibelen endnu i vore dage almindeligvis ikke kunne studeres alene i sig selv, for det kræver at inddrage rabbinerskrifterne, især "Midrash" og "Talmud". Disse skrifter var engang i brug til at ekspandere læsningen - også til mysteriestudier: Gennem flere tusinde år har særligt uddannede rabbinere kendt til en tradition, der især har overlevet i Mellemøstens og Nordafrikas synagoger og i øvrigt var mere udbredt indtil for et par hundrede år siden. Nemlig en metode, som indebar at kunne læse selve Bibelen i mindst fire forskellige lag:

- det 1. system, kaldet Peschat er den rent sproglige og saglige forståelse af ordenes betydning og sætningernes mening;

- det 2. system går videre ifølge sin betegnelse, Remes, 'antydning', 'allegori', ud fra hvilken Bibelens beretninger og udsagn opfattes som lignelser og symboler for noget andet. Metoden er bl.a. også kendt fra Alexandria-kulturens mysterieskoler (f.eks. hos Philo) og undertiden fra jødiske Midrash-tekster (og stadig i kristen teologi i nogen grad);

- det 3. system, Derasch, hvor teksten tolkes for, hvad den vil indebære af juridiske (f.eks. Lovenes indebyrd) samt åndeligt og religiøst moralske aspekter;

- det 4. system, Sod, dvs. 'hemmelighed', 'mysterium', er yderligere givende for mystikere. Med denne, den mystiske fortolkningsmåde, kan der opfattes/erkendes en dyb hemmelighed skjult bag hvert ord og bogstav i den hellige skrift.

Ved efter rabbinsk tradition at forbinde forbogstaverne i de fire betegnelser, dannes ordet PaRDeS, dvs. 'haven', 'Paradis'!

Kodeformen var ældgammel, men det oprindeligt persiske ord Paradis - hos jøderne først indført under deres Babylon-eksil - er et begreb, der i sig selv rummer hele verdener, ifølge mystikerne, Det er også synonymt med "mysterier", den mystiske fordybelse. Beherskelse af de fire forståelsesområder ved nøgler/koder betegnedes "at komme i Paradis".

Inden for det sidste 4. trin rummes yderligere en række videregående trin. Med andre ord, denne 4. læsemåde kunne opfattes som en egen hel gruppe af niveauer - hvortil kommer, at det 4. trin i mysteriekulter kunne være en vigtig adgang til højere mysterier. - Augustin kunne læse evangelierne også på 4 måder: faktuelt, symbolsk, moralsk og profetisk.

Artikel-DEN-HEMMELIGE-RELIGION-Ove-von-Spaeth
Download-fil: DEN HEMMELIGE RELIGION - Ove von Spaeth