Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN HEMMELIGE RELIGION
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-DEN-HEMMELIGE-RELIGION-Ove-von-Spaeth

DEN HEMMELIGE RELIGION (55 af 170)


Hvad betød talen fra den brændende tornebusk? Hvad er Guldkalvens kult? Har stjernelæren præget Bibelen? Er der spor fra mysteriekult i Moses religion?

DEN HEMMELIGE RELIGION (55 af 170)

Ezra og tekstudlægningen

 

De betydeligste indgreb og ændringer i Bibelen ser ud til at være blevet foretaget under og efter jødernes hjemkomst fra deres eksil i Babylon i 500-tallet f.Kr. Da præsten Ezra var rejst fra Babylon til de hjemvendte jøder i Jerusalem, anvendte han til dem - ud fra sin reformistiske indstilling - sin omredigerede og omskrevne Bibel.

Et vanskeligt problem er, hvornår ændringen af Bibelen skete. Sparsomme oplysninger antyder, at det skete under eksilet. Andre lader Ezras rejse til Jerusalem, hvor han læste op af Bibelen, foregå nær hundrede år senere. Ifølge arabiske kommentarer indtrådte han i en "bevarende" dvalesøvn i hundrede år. Få betvivler hans eksistens, men en præcis tid for hans virke i 400-300-tallet f.Kr. er en uløst gåde.

Idet han var redaktør ved sammenstilling, opdeling og rækkefølge af Bibelens afsnit eller "bøger" samt havde forfatterskabet til enkelte nye "bøger", æres han som selve den bibelske kanons ophavsmand.

I den apokryfe (ikke-autoriserede bibelskrift) "4. Ezra Bog" (14,21) beklager Ezra tabet af Lovens bøger (Mosebøgerne) ved branden i Salomons tempel. Ezra skriver om sig selv, at han:

-"… påkalder Gud, for at det må blive ham tilladt at genskrive alt fra begyndelsen …".

Det er helt overens med rabbinerskrifter og arabiske kommentarskrifter om Ezras genskrivning, hvor det arbejde så også er foregået "efter hukommelsen". Ifølge begge kildegrupper dikterede han bibelteksterne under 40 dages såkaldt hellig inspiration.

Dog må der en tid efter denne ny-redigering stadig have eksisteret dele eller varianter af Moses-beretningen, som Ezra ikke optog i Bibelen. Bl.a. er Moses i et apokryft skrift, "2. Makkabæer-Bog" (2,11) fra cirka 130 f.Kr., citeret med ordret tale fra et i den nuværende bibelversion (den Ezra-prægede version) ikke-eksisterende bibelvers.

Men skriftlig overlevering kunne ikke altid stå alene, og i Bibelens "Nehemias Bog" (8,7-8) gengives, at Ezra og præsteskabet "forklarede, fortolkede og udlagde" bibelteksten. Men sluttelig i denne periode med Ezra og fortolkning gik man mere bort fra hidtidig brug af teksternes sideløbende mundtlige overlevering. Herefter blev det i princippet Ezras bibelversion, der skulle overleve som den Bibel, der kendes i dag.

I Bibelen henvises fra to steder i - Ezras - "2. Krønikebog" (13,22 og 24,27) til bøger med andre 'udlægninger' eller 'fortolkninger''. Disse tekstforhold blev omtalt i den jødiske tekstsamling kaldet midrash. Dette ord blev betegnelsen for den store og vigtige gruppe af rabbinerskrifter, der hovedsagelig har med netop fortolkning af bibelteksten at gøre.

Artikel-DEN-HEMMELIGE-RELIGION-Ove-von-Spaeth
Download-fil: DEN HEMMELIGE RELIGION - Ove von Spaeth