Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN HEMMELIGE RELIGION
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-DEN-HEMMELIGE-RELIGION-Ove-von-Spaeth

DEN HEMMELIGE RELIGION (32 af 170)


Hvad betød talen fra den brændende tornebusk? Hvad er Guldkalvens kult? Har stjernelæren præget Bibelen? Er der spor fra mysteriekult i Moses religion?

DEN HEMMELIGE RELIGION (32 af 170)

Skriften og religionen

 

Ved grækernes import af verdens ældste alfabet - ikke fra Fønikien, men fra den originale første form på Sinai - overtog de flere slags skriveretninger. Heraf foretrak de især den, hvor hver anden linje skrives i modsat retning, en zigzag-læsekurs kaldet boustrophedon, dvs. 'pløje med okser' (der pløjer i furer frem og tilbage - med en "kovending"). Det synes ikke tilfældigt, at det ældste alfabets første bogstavs navn aleph (bogstavet 'A') betyder 'okse' og er formet som et oksehoved.

Det er karakteristisk for de oldtidssprog, der før alfabetets opfindelse brugte skrift, at de fleste af dem havde deres eget skriftsystem baseret på en billedsymbolik, der ofte ikke kunne bruges direkte til et andet sprog. Skriftsystemerne havde også den store ulempe at kræve 800-2.000 forskellige billedskrifttegn eller mere - i modsætning til alfabetets kun 22-24 (lyd)bogstaver, der tilmed kan bruges i alle sprog.

Alfabetets idé som alene en direkte lydskrift er lånt fra de egyptiske hieroglyffers 24 eneste én-stavelsestegn. Ligeledes er den grafiske udformning af næsten alle bogstavtegn i verdens ældste alfabet på Sinai lånt fra hieroglyffernes udseende og består her oprindelig af billeder: okse, hus … etc., der ikke betyder disse idéer eller "ikoner" ("symboler"), men som alene udtales med hver figurs indledende (enkelt)lyd: a, b, … etc., der dannes af ord/billederne a-leph ('okse'), b-eth ('hus'), etc.

Men dette alfabet indeholder ingen billeder af guder. Derimod var næsten en tyvendedel af de egyptiske hieroglyffer på Moses' tid billedtegn med "gudebilleder". Hvis Mosebøgerne var skrevet med hieroglyffer, skulle der alene til gudsnavnet "Jahweh" bruges disse gudebilledskrifttegn op til - alt efter tydning - ca. 1.800 gange og yderligere ca. 950 gange til gudsbetegnelserne "el" og "elohim". Fra starten kunne Bibelen derfor ikke være skrevet med hieroglyffer, da det ville være overtrædelse af Lovens direkte forbud mod at afbilde nogen gud.

Det vil også fremgå, at alfabetets opfindelse er samtidig med både Bibelens ældste dele og med Moses' virke og religion: For Bibelen udleverer her det dobbeltbundede gudsnavn JHWH (Jahweh), idet konstruktionen af dette ord/navn med dets flerdimensionale betydninger, som Bibelen fremstiller navnet med, kun er mulig med bogstaver og helt utænkelig med en billedtegnskrift. Jhwh-navnets betydninger er en af Moses' religions grundlæggende erkendelser. Uden opfindelsen af alfabetets bogstaver, ingen videre mosaisk lære. Med grundlag i alfabetopfindelsen - blev denne lære verdens første boglige religion.

Dette må sættes i relation til, at mange historikere og forfattere fra oldtiden samstemmende angav, at Moses var alfabetets opfinder - bl.a. Eupolemos (160 f.Kr.), Aristobulos af Panea (150 f.Kr.), Artapanos (100 f.Kr.), kirkehistorikeren Eusebius af Cæsarea (300 e.Kr.); også Quranen omtaler dette. I nutiden har bl.a. autoriteter som den tyske egyptolog Kurt Sethe og hans landsmand, semitologen Hubert Grimme indikeret muligheden af, at Moses stod bag opfindelsen af alfabetet; - idet det fremstod uden gradvis udvikling, men i færdig form som et enkeltmandsværk! Teknisk og tidsmæssigt må opfindelsen ses som realistisk mulig for Moses der, uddannet ved faraos hof og i diplomatiet, var hieroglyfkyndig og også var semitisksprogligt orienteret.

Der er endnu ikke fundet et afgjort, konkret bevis for hans i så fald perspektivrige opfinderrolle, men der eksisterer mange indicier. Ud fra indskrifternes arkæologiske vidnesbyrd fremstår det faktum - ifølge den engelske arkæo-egyptolog Flinders Petrie - at israelitterne fra første færd har haft konkret mulighed for at besidde alfabetet.

Artikel-DEN-HEMMELIGE-RELIGION-Ove-von-Spaeth
Download-fil: DEN HEMMELIGE RELIGION - Ove von Spaeth