Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN HEMMELIGE RELIGION
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-DEN-HEMMELIGE-RELIGION-Ove-von-Spaeth

DEN HEMMELIGE RELIGION (114 af 170)


Hvad betød talen fra den brændende tornebusk? Hvad er Guldkalvens kult? Har stjernelæren præget Bibelen? Er der spor fra mysteriekult i Moses religion?

DEN HEMMELIGE RELIGION (114 af 170)

Oldkirkens gnostiske pave var på vej

 

Ud over at mange af gnostikerne i Mellemøsten og Romerriget blev uddannet med viden fra mysteriekulter med egyptisk og babylonisk baggrund, blev de påvirket af forskellige udbredte religioner bl.a. buddhisme og persisk Zarathustra-lære samt af græsk filosofi. Disse gnostikere nåede både at influeres af urkristendommen og, tillige, at give et stærkt præg tilbage til denne.

I gnosticismen er "Faderen"s navn ukendt og kan ikke udtales, men kun opfattes gennem "Sønnen", der især repræsenteres ved logos. Læren om okkulte egenskaber ved lyd (jf. kap. 6) og latent kraft i hellige navne samt magiske formler til udsyngelse - eller navngivelser til at manifestere identitet, som derefter kan påkaldes - fandtes allerede i den ældgamle egyptiske tekstsamling, som vi kalder den "Egyptiske Dødebog". Heri genkendes direkte de senere gnostiske fonémer af "magiske lyde" til at beskytte sjælen mod farer på rejsen efter døden.

Den egyptiske digter og gnostiske lærer i Alexandria, Valentinus, blev gnostisk biskop i den koptiske kirke og boede i Rom, hvor han ca. 150 e.Kr. var tæt på at blive valgt til pave (øverste biskop). Det kunne have givet kristendommen et helt anderledes udseende i eftertiden.

Gennem sine skrifter, hvoraf flere er genfundet (i Nag Hammadi i Egypten i 1945), og gennem valentianerne - tilhængere af hans lære især i Egypten - udøvede han og hans gnostiske retning nogle af de mest indflydelsesrige påvirkninger på den tidlige kristne kirke. Og de udviklede en åndelig doktrin, der var mere lovprist end andre kristnes.

Da Valentinus første gang oplevede gnosis, fik han en vision om et nyfødt barn (jf. kap. 15 og 16), hvor barnet udtalte: "Jeg er logos". Valentinus' gnostiske retning holdt ceremoniel fest hver 14. februar med hieros gamos ('helligt samleje') i et særligt kultrum, "brudekammer": nymphon, thalamos eller pastas. Dette kendes i græske kulters 1. trin: pastophoros, 'bringer af brudelejet' - til spirituel forening - og var også kendt i andre kultretninger. En hieros gamos-agtig baggrund findes allerede i et af deres adopterede skrifter, det egyptisk-græske værk "Corpus Hermeticum" (i dets "Asclepius"-kapitels afsnit 21).

Gnosticismens hovedretninger havde især græsk, jødisk og kristent præg, der alle var egyptisk farvet. Der findes også gnostiske evangelier, - et af disse er valentiansk, Filipsevangeliet, tilskrevet Jesu discipel Filip som ophavsmand - og viser en kristen tradition, men med en lidt anden Kristus-forståelse og opstandelsestanke end kirkens udgave.

Artikel-DEN-HEMMELIGE-RELIGION-Ove-von-Spaeth
Download-fil: DEN HEMMELIGE RELIGION - Ove von Spaeth