Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN HEMMELIGE RELIGION
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-DEN-HEMMELIGE-RELIGION-Ove-von-Spaeth

DEN HEMMELIGE RELIGION (81 af 170)


Hvad betød talen fra den brændende tornebusk? Hvad er Guldkalvens kult? Har stjernelæren præget Bibelen? Er der spor fra mysteriekult i Moses religion?

DEN HEMMELIGE RELIGION (81 af 170)

Traditionens koder i udbredt anvendelse

 

Koder af alle slags indbygget i tekster har været kendt lige så længe, der har eksisteret brug af skrift. En af de enklere former er kryptering, var kendt i oldtidens Grækenland, hvor generaler i Sparta ca. 500 f.Kr. skrev meddelelser, der kun kunne læses af en, der havde lært at bruge et redskab, en skytale (græsk), til at sætte dem sammen (omtales senere).

En anden form var at skjule meddelelser ved at indkode dem "under" tekster af anden art. Tilstedeværelsen kan evt. spores, hvis ordenes initialer - i alle ord, i særlige ord eller i ord der indleder en linje - danner meningsfyldte udsagn. Bl.a. i latinske tekster var dette almindeligt (ofte kombineret med anvendelse af ord, bogstaver eller linjer i talsymmetriske forhold. Dette "talmagiske" system ses også i ældre rune-tekster).

Dog i litteraturvidenskab er den tradition i helhed et forsømt område. Så sent som i 1700-tallet brugte Ludvig Holberg metoden på latin. Tycho Brahe og Shakespeare brugte endda selve tekstens typografi til at skjule meddelelser ved hjælp af særlige bogstavvarianter. Den hollandske fysiker Huygens skjulte sine opfindelser i tekster med cifferkoder, en metode også tidligt anvendt i jesuitternes og i diplomatiets brevveksling.

Bibelen har gennem tiderne været anvendt som et magisk skrift bl.a. til profetering. I traditionen hævdes, at Bibelen - hvad angår selve de fem Mosebøger, Torah - skulle indeholde koder af en særlig type. Her kan indgå næsten alle ovennævnte ingredienser, idet der, ud over de før omtalte underliggende meddelelser i beretningens sprog og emner, menes indlagt meddelelser bag selve bogstaverne og deres placeringer.

Philo i Alexandria udtrykte, cirka 20 e.Kr., at Torah er "identificeret" med logos. En sådan tradition, bevaret via lærde jøder, kendtes bl.a. af den franske filosof og matematiker Pascal, der i 1662 meddelte:

-"… det Gamle Testamente er et ciffer …".

Endda Isaac Newton, der lærte sig hebraisk, arbejdede det meste af sit liv med "Bibelens koder", som han mente at være på sporet af ved bl.a. at læse om "de sidste dage" i "Johannes' Åbenbaring" og i "Daniel".

Nationaløkonomen John Maynard Keynes var stærkt overrasket, da han på Cambridge University fandt Newtons notesbøger - pakket ned i 1696 - med, alene hvad angår esoterisk teologi, op imod en million ord om især en skjult kode i Bibelen. Ifølge Keynes' bog "Essayes and Sketches in Biography" (1956, s.280-290) mente Newton, at Bibelen og også universet var "et kryptogram sat af den almægtige Gud", og:

-"… essensen af Bibelen er profeti om menneskets historie …".

En tjekkisk rabbi, Weissmandel, har i 1940rne, ud fra en ældre tradition om overspringelsesmetoden, påpeget et ækvidistancesystem, dvs. ens afstande mellem hvert tegn. Nemlig hvis man i Torah, i den første del af "1. Mosebog", som metode overspringer et bestemt antal bogstaver og her tager hvert 50. bogstav, vil ordet Torah være stavet. Det hævdes, at flere karakteristiske ord kan findes i Torah ved med præcise afstande at overspringe f.eks. hvert andet bogstav eller et andet fast antal. En af historiens store rabbinere, Moses Cordavo, 1500-tallet, skrev:

-"… antallet af ting, der ved bestemte metoder kan opdages i Torah, er uden grænse - uendelige. Sådanne sager er stærkt magtfulde, og dybt skjulte. På grund af måden de er skjult på, er det ikke muligt at forstå dem fuldt, men kun delvis. Sandelig, det hellige skrift udtrykker selv, at dets dimensioner er længere end jorden og bredere end havet; hemmelighederne i Torah er afsløret … ved at overspringe bogstaver …".

Amerikanske matematikere og militære kodeeksperter mente i 1990erne, inspireret af Weissmandel, at have fundet mere avancerede koder indlagt i Bibelen. Deres påstande om kodernes brug blev udsat for velfortjent hård kritik - især for vidtgående slutninger og overfortolkninger.

Enkelte rabbinerkommentarer giver det billede, at Moses fik overrakt Torah's tekster som én ubrudt tekst i en eneste lang fortsat skriftrulle. Også de ovennævnte matematikere og kodeforskere reflekterede over Bibelens tilblivelsesproces med henvisning til "2. Mosebog"s kap. 24,12 - vedrørende overrækkelsen af teksten til Moses på Sinai-bjerget:

-"… (her) vil jeg give dig stentavlerne og loven og påbuddet, som jeg har skrevet for at belære dem (israelitterne) …".

De såkaldte "ti bud" indgår i Moselovens i alt 613 love og påbud. Disse er - skønt det historiske forløbs hændelser også indgår i Moses' tekster - tilsammen kaldet Torah, dvs. 'Loven'. Men udsagnet (ovenfor) dækker kun den "juridiske" del. Resten - hændelserne - befales det (17,14) Moses selv at skrive ned, lige efter at han på Sinai førte israelitterne til næste rasteplads efter Dof´ka. Det er første gang, at "skrive" nævnes i Bibelen - og vi får her at vide, at Moses skriver selv. Altså ikke noget med nogen lang ubrudt skriftrulle overrakt på Sinai-bjerget.

De pgl. matematikere har undladt at tage i betragtning, at præsten Ezra, tusind år efter Moses, genskrev Bibelen - under jødernes eksil i Babylon - med en lidt revideret stavemåde og nyere hebraisk skrift.

I Sinais mineskakter findes inskriptioner med verdens første alfabetiske skrift, ca. 1500-1450 f.Kr. Det er en lignende skrift Bibelen blev skrevet med: Bibelen er verdens ældste bogværk med alfabetskrift.

I det hele taget kan det undre, at selve kodens oprindelse ikke anskues historisk: Tidligere end omtalte oldgræske skytale til militære koder viser lignende fund af skytale i fønikisk-israelske områder endnu ældre kendskab til dette værkstøjs kodemæssige transposition af bogstaver:

- En tyk stok/rulle omvikles en læder- eller tøjstrimmel i spiral, og tværs over denne skrives teksten i stokkens længderetning, så hver tekstlinje får et bogstav på hver vinding. Kun med en stok af samme tykkelse kan modtageren læse teksten, ellers passer budskabets bogstaver ikke ud for hinanden. Efter først at have formet den øvrige tekst dertil kan udvalgte ord uafhængigt anbringes over f.eks. hver anden vinding (eller et andet fast tal) - "overspringelsen" - dvs. et præcist ækvidistance-system.

Hvorfor de spidsfindige opstillinger er foretaget i så stor udstrækning, er der næppe entydige svar på. Systemerne har tjent flere formål.

Og det er kildebelagt, at de 9 (13) nævnte traditionelle systemer i de ældste bibeltekster er konkret eksisterende. Det vil være et emne for fremtidig forskning til at arbejde med at udrede deres nærmere årsager.

 

_________________________________

RESUMÉ:

  • Oldtidens udbredte metoder for mysteriefortolkning og talsymbolik blev også benyttet af rabbinerne - til brug for de ældste bibeltekster.
  • De dokumenterede traditioner for arrangeret opstilling af visse bibelteksters bogstaver og ord, der bringes ind i særlige systemer og mønstre, er et kontrollerbart faktum og var en udbredt, historisk praksis.

_________________________________

 

 

Den-hemmelige-religion-19-Ove-von-Spaeth

Pythagoras' myterielærdom og den berømte læresætning om retvinklede trekanter kendtes allerede i Babylons præsteskoler før 2500 f.Kr.

 

Den-hemmelige-religion-20-Ove-von-Spaeth

Det for oldtidens indviede så vigtige stjerneområde med Sirius, Canopus (Arken), Tvillingerne og Orion.

Planche 02 - Den-hemmelige-religion

Planchen kan forstørres ved at klikke på linket herover

Artikel-DEN-HEMMELIGE-RELIGION-Ove-von-Spaeth
Download-fil: DEN HEMMELIGE RELIGION - Ove von Spaeth