Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN HEMMELIGE RELIGION
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-DEN-HEMMELIGE-RELIGION-Ove-von-Spaeth

DEN HEMMELIGE RELIGION (41 af 170)


Hvad betød talen fra den brændende tornebusk? Hvad er Guldkalvens kult? Har stjernelæren præget Bibelen? Er der spor fra mysteriekult i Moses religion?

DEN HEMMELIGE RELIGION (41 af 170)

'Guds sønner'

 

Selve spillet, striden eller "væddemålet" mellem Gud og Djævel om Jobs etik og åndelige modstandskraft, og hvor Job i begyndelsen betragter spillet som en stærk uretfærdighed, tilsvarer i mange måder et orientalsk, helligt skrift "Bhagavad Gîta", sanskrit for 'den ophøjedes sang', ordret 'gudssønnens sang'. Her viser en blodig krig mellem to partier sig ligeledes at udspilles i hovedpersonens indre. Også han når til erkendelse om kræfterne inde i sig selv og i verden. Den hinduistiske tekst forholder sig til de ældre indiske Veda-tekster ligesom det Nye Testamente til det Gamle Testamente, og er oprindelig netop et mysteriekultskrift.

Foruden i "Jobs Bog"s kapitler 1 og 38 bruges også i "1. Mosebog" udtrykket "gudssøn(ner)". Men i nærværende kontekst er "guds søn" en mysteriekultisk titel for den, der er blevet ophøjet - f.eks. som følge af føromtalte fornedrelse - og hvor vedkommende som indviet på højere trin kunne nå frem til denne mere åbnede bevidsthed om egen sjælelig og åndelig basis.

Også i "Jobs Bog" gives i en lang række forhold tydeligt indtryk af eksistensen af en oprindelig to-trins opdeling af Moses' religion med både indvielseskult og folkereligion.

I mysterieindvielse tales om at få åbnet de "forseglede" hemmeligheder, trin efter trin efterhånden som kandidaten er moden til det. Og, ifølge "Jobs Bog" (36,14-15) vil i dette nye tiltagende lys:

-"… tingene træde frem som i en dragt …"

- og kan ifølge teksten ikke opfattes af "den ugudelige", den uindviede.

En i oldtidens mysteriekulter velkendt prøve er et ritual med valg mellem (to kugler, to vaser eller) to guldskåle, henholdsvis en med guld og ædle stene og en med skinnende metal og glas (jf. bind 1's kap.17). Her skal kandidaten have visdommens indsigt og renhed for at kunne vælge mellem ægte og uægte - et tema antydet hos Job (28,17):

-"… visdommen … den kan ikke sammenlignes med guld eller glas - eller byttes ud med skåle af ægte (rent) guld …".

Typiske mysteriekultudsagn ses overalt i "Jobs Bog" - f.eks. at Gud:

-"… kundgør visdommens skjulte ting, thi i dem er der dobbelt kraft …" (Jobs kap. 11,6). Og at: "… visdom er højere end himlen …".

Der berettes også, at Gud kunne advare via drømme såvel som sygdom. Det eksistentielle berøres - bl.a. reinkarnationsbegrebet (Jobs kap. 14) - og her spørges, om Job straffes for at have gjort noget ondt i fortiden.

Endnu en mysteriekultpraksis viser sig i "Jobs Bog"s 2. kapitel, idet Job og hans assisterende venner indledte hans store prøvelsesfase ved at holde syv dages tavshed. Også selve opstillingen af teksten i "Jobs Bog" følger kendte mysterieteksters metode med flere lag af betydninger.

En af nøglerne hertil afsløres ved, at hver stanza (vers) i teksten begynder med bestemte bogstaver ofte gentaget efter en særlig cyklus, der i sig selv har betydning. Tilmed er der særlig mange vers, der begynder med mystikernes favorittegn, det første hebraiske bogstav alef.

Artikel-DEN-HEMMELIGE-RELIGION-Ove-von-Spaeth
Download-fil: DEN HEMMELIGE RELIGION - Ove von Spaeth