Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN HEMMELIGE RELIGION
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-DEN-HEMMELIGE-RELIGION-Ove-von-Spaeth

DEN HEMMELIGE RELIGION (158 af 170)


Hvad betød talen fra den brændende tornebusk? Hvad er Guldkalvens kult? Har stjernelæren præget Bibelen? Er der spor fra mysteriekult i Moses religion?

DEN HEMMELIGE RELIGION (158 af 170)

29. KAPITEL

Fra Moses til den ny æra

 

Fra Moses og skabelsen - til Vatikanet - og aliens

Lige fra oldtidens kristne forfølgelser af anderledes tænkende, og videre hos middelalderkirkens ofte morderiske inkvisitionsdomstole, er det først i nyere tid, at den katolske kirke blev mere liberal og begyndte ofte at adskille sig fra at være et fundamentalistisk religionsdiktatur.

Hidtil måtte Bibelen ikke betvivles. F.eks. var et konkret argument imod dens Jonas-beretning, at en hvals spiserør er smallere end en knyttet hånd - men endnu i 1800-tallet kunne man blive idømt bøde og pålagt censur for at skrive, at en hval ikke kunne sluge Jonas.

Så sent som i 1907 "etablerede" pave Pius X's kommission et dekret om, at Moses var den litterære forfatter til "Pentateuch", de 5 Mosebøger. Vatikanet var blevet bange for den dengang hos videnskaben voksende "mode", hvor Bibelen blev påstået at være "sammensyet" på kryds og tværs af små tekststykker - og ifølge en sådan hypotese kunne delene anses for at være fra forskellige semitiske religionsretninger med hver sin gud, Jahweh eller Elohim.

At just denne "sammensyning" er uden fortilfælde i verdenshistorien - og stadig heller ikke grundigt kan bevises arkæologisk, epigrafisk, historisk eller på anden videnskabelig måde - blev negligeret af Vatikanet, der alene lod pavelig diktat afvise hypotesen.

Og i 1909 udstedtes fra Vatikanet et lignende paveligt dekret, der bekræfter den litterære og historiske korrekthed af "1. Mosebog"s tre første kapitler - om Skabelsen. Dette for også at modgå den nyere geologi om Jordens forhistorie såvel som den darwinistiske udviklingsteori.

Vatikanets kommission udstedte - bl.a. for at modgå nyt syn på Jesus efter tekstfund i Nag Hammadi og Qumran - et paveligt dekret, 21. april 1964, der også bekræfter evangeliernes historiske sandhed.

Hvad Moses' tekster angår, anså pave Pius XII i en af sine taler i 1951 den dengang fremkomne big-bang-teori om universets opståen som en støtte til klassiske teologiske beviser for Guds eksistens, idet tanken om "begyndelsen" måtte føre til forestillingen om en guddommelig skaber. - Og ved Vatikanets kosmologikonference i 1982 deltog endog den højt ansete engelske astro-matematiker Stephen W. Hawking.

Vatikanets Observatoriums direktør, den jesuitiske astronom George Coyne, udtalte til den italienske avis "Corriera de la Sera" (7. jan.2002): "universet er simpelthen alt for stort til, at vi skulle være de eneste".

Også indstillingen mod Darwin og Lamarch ændredes, da pave Pius XII i sin "Humanis Generis" i 1950 tillod at se positivt på deres lære, men insisterede på, at den endnu ikke var bevist. Pave Johannes Paul II erklærede 23. oktober 1996 til verdens 900 millioner katolikker:

-"… ny viden leder os til at anerkende, at udviklingsteorien er mere end en hypotese … Samstemmighed i arbejdsresultater opnået uafhængigt af hinanden er et afgørende argument i denne hypoteses favør …".

Hvorimod mange tidligere tilhængere blandt forskerne medgiver, at denne udviklingslære, hvis den fremlægges umodificeret, er forkert.

Kristne fundamentalistgrupper i USA fik her et problem, fordi de havde kæmpet så voldsomt for at få Darwin ud af skolebøgerne. Men kirken fik også selv et problem ved den nye accept af Darwin:

- Tidligere skulle kirkens kunstnere være omhyggelige med at afbilde Adam uden en navle, da han ikke havde en mor eller var født, men direkte skabt - "af ler" - som det første menneske. Beretningen er i Moses' gengivelse en metafor, men blev taget bogstaveligt af kirken og opfattedes derfor senere som i modstrid med Darwins udviklingslære. Den nye accept af Darwin kom i modstrid med kirkens egne dogmer om arvesynden og dens udspring hos "det første menneske Adam".

Men om den åndelige side lod pave Johannes Paul II - endda i overensstemmelse med den højere lære i de gamle religioner, f.eks. i Egypten, Indien og Persien - videre bekendtgøre:

-"… selv hvis den menneskelige krops oprindelse søges i den levende materie, der eksisterede før den, så er den åndelige sjæl skabt af Gud … Udviklingsteorier, der anser ånden for at være udsprunget af levende materie eller som et simpelt ledsagefænomen til denne materie, er således uforenelige med sandheden om mennesket …".

Her omtales sjælens "skabelse"; opfattelsen af evighed er ændret.

Artikel-DEN-HEMMELIGE-RELIGION-Ove-von-Spaeth
Download-fil: DEN HEMMELIGE RELIGION - Ove von Spaeth