Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN HEMMELIGE RELIGION
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-DEN-HEMMELIGE-RELIGION-Ove-von-Spaeth

DEN HEMMELIGE RELIGION (78 af 170)


Hvad betød talen fra den brændende tornebusk? Hvad er Guldkalvens kult? Har stjernelæren præget Bibelen? Er der spor fra mysteriekult i Moses religion?

DEN HEMMELIGE RELIGION (78 af 170)

De syv segls hemmeligheder

 

I Babylon er fundet mysterietekster, ofte i kodeform, med formaninger om fortsat hemmeligholdelse. F.eks. slutter en lertavletekst sådan:

-"… den oplyste (dvs. den indviede) må ikke røbe dette for den uoplyste (den uindviede) …".

Visdom sammenlignedes med "lyset" og med - også som værdi - det ædleste metal, det lysende guld. Ved indvielse giver "lyset" en forståelse, hvorved tingene vil opfattes forandret. Kultiske præg giver sig udslag i "Jobs Bog" (også i dens teksters mange stjernebillednavne), hvor der f.eks. tales om frembrud af morgengryets voksende lys, som:

-"… vil ligesom ler(tavlen) under et segls aftryk forandres, og tingene træder frem som i en (ny) klædning …" -

-"… og de ugudelige (de ikke-indviede) unddrages deres lys …".

I bibelteksterne med "Salomons Højsang" omtales der igen segl:

-"… et segl på dit hjerte … et segl på din arm …".

Også i Bibelens afsnit "Daniels Bog" (12,4 og 9) omtales segl:

-"… Men du, Daniel, hold ordene hemmelige og sæt segl for bogen, indtil endens tid. Mange vil undersøge (den) på kryds og tværs, og kundskaben vil være stor …".

-"… Gå bort, Daniel, for ordene holdes hemmelige og forseglede indtil endens tid …".

Den hos jøderne skjulte 4. bibellæsemåde, kaldet sod, 'mysterium', synes at være den væsentligste Paradis-kode. På det trin kunne hemmelighederne bruges bl.a. ved hjælp af kabbala, hvilket var den særlige jødiske udformning af "mystisk videnskab".

I kabbala fortælles om farer og fælder, f.eks. destruktive engle og tomme visioner, som møder den fremadtrængende sjæl. Andre hindringer var dørenes eller tærsklernes vogtere, der skal overvindes. Således ved begrebet "seglene", der skal brydes før hvert højere trin; f.eks. blev dåben (den oprindelige voksendåb) ved overgangen mellem kristne kulters 2. og 3. trin netop kaldt "seglet".

Den viden, der fulgte med, indbefattede "de hemmelige navne for Gud", hvilke i realiteten kunne opfattes som en slags pasord til "tærsklernes vogtere" ved overskridelse af disse trin. På babylonisk (akkadisk) kunne 'segl' og '(dør)tærskel' endda være samme ord.

Artikel-DEN-HEMMELIGE-RELIGION-Ove-von-Spaeth
Download-fil: DEN HEMMELIGE RELIGION - Ove von Spaeth