Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN HEMMELIGE RELIGION
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-DEN-HEMMELIGE-RELIGION-Ove-von-Spaeth

DEN HEMMELIGE RELIGION (51 af 170)


Hvad betød talen fra den brændende tornebusk? Hvad er Guldkalvens kult? Har stjernelæren præget Bibelen? Er der spor fra mysteriekult i Moses religion?

DEN HEMMELIGE RELIGION (51 af 170)

12. KAPITEL

Ældre spor af religionens

fortrængte overbygning?

 

Mysterieformen inden for Moses' religion

Ligesom hos egypterne med deres til religionen knyttede højere mysterier, fandtes lignende institutioner i forskellig udgave også hos datidens øvrige store religionssamfund. Den særlige udformning af israelitternes religion bærer genkendelige indikationer for, at den oprindelig må have bestået af en todelt institution. Nemlig en folke/nationalreligion forbundet med en mere eksklusiv mysteriekultisk overbygning.

Israels "folke/nationalreligion" blev influeret af traditioner fra de gamle kanaanæiske religioner. Men den havde også overtaget en del fra den side af Moses' lære, der havde oprindelige egyptiske præg og indeholdt de højere mysterier.

Den del af Moses' religion har haft den okkulte tradition med Jahweh-mysteriet, "den usynlige gud". Og den indeholdt omskæring - oprindelig i Egypten en kultisk handling forbundet med indvielse, men dette ritual endte med at optages i israelitternes almene religion.

Denne blanding af de to niveauer har bevirket, at en række ydre træk fra religionens højere mysterier stadig hang ved i "folkereligionen". Disse træk bidrager til at forklare, at iagttagere fra andre folk har kunnet anse jødernes religion for en art mysteriereligion.

I Nordriget Israel i 800-tallet f.Kr. dyrkedes Guldkalven - endda hele to Guldkalve. Og her blev det påstået, at Jahweh i form af Guldkalven havde ført israelitterne ud af Egypten ved Moses' hjælp.

Beretningerne om disse forhold er i mellemtiden forsvundet fra samaritanernes skrifter. Men noget af det må på grund af de gamle jødiske optegnelser herom i Bibelen dog have eksisteret engang.

I det Gamle Testamente findes interessante antydninger af en glemt tradition hos samaritanerne. Den tradition kan i så fald også have omfattet, at Moses - hvis eneste kendte sene efterkommer ses omtalt i Bibelen som præst for danitternes Guldkalv - heller ikke selv tog afstand fra visse forhold i forbindelse med Guldkalven (nærv. kap. 8). Jf. igen, at ifølge oldtidens forfattere havde Moses medvirket til indførelse af en art reform af tyrekulten allerede i Egypten.

Den amerikanske semitolog Robert H. Eisenman (& Michael Wise) oplyser i bogen "The Dead Sea Scrolls Undiscovered" (London 1973), at Qumran-teksterne afdækker inden for jødedommen en mysterietraditions træk, hidtil kun kendt fra senere gengivelser under navnet kabbala.

Som elev og efterfølger af Plotin, neoplatonismens fader, var den romerske filosof og skribent Porphyrius 270 e.Kr. stærkt interesseret i østlige religionstraditioner. Han havde rig lejlighed til at studere dem under sin langvarige bosættelse i Tyrus i Libanon. Han var som mange dengang positivt indstillet over for den jødiske religions idéer - og gengiver i forbindelse med en orakeludtalelse, at:

-"… kun kaldæerne og hebræerne nåede den sande visdom, de som seriøst tilbeder den selv-fødte gud …".

Porphyrius angiver i sit værk "Adversus Christianos" ('Imod Kristne'), at Moses' originale skrifter brændte allerede ved templets første destruktion i 587 f.Kr.

Denne oplysning anvendte Porphyrios mod sin egen tids kristne, der påstod, at deres nye religion var blevet "forudsagt" i Moses' skrifter. Dengang profeten Jeremias i 587 f.Kr. lod Pagtens Ark bringe i sikkerhed, ansås Arken stadig for også at indeholde Moses' skrifter. De er ikke genfundet siden.

Det hovedsagelige forløb i selve den måde, som Moses' religion var ændret på kan ses gentage sig 600-700 år efter Ezra, da de oldkristnes oprindeligt delvis eksklusive lære blev omlagt til en statsfavoriseret religion efter 392 e.Kr. Siden hen blev der indført strengt forbud mod de mange kristne indvielseskulter og såkaldte gnostisk-kristne sekter.

Artikel-DEN-HEMMELIGE-RELIGION-Ove-von-Spaeth
Download-fil: DEN HEMMELIGE RELIGION - Ove von Spaeth