Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN HEMMELIGE RELIGION
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-DEN-HEMMELIGE-RELIGION-Ove-von-Spaeth

DEN HEMMELIGE RELIGION (164 af 170)


Hvad betød talen fra den brændende tornebusk? Hvad er Guldkalvens kult? Har stjernelæren præget Bibelen? Er der spor fra mysteriekult i Moses religion?

DEN HEMMELIGE RELIGION (164 af 170)

Vatikanet anklager new age

 

Influeret af gnostiske skrifter - samt orientalsk filosofi, vestlig viden, og af Jungs værker bl.a. om menneskets udvikling (og her videredannet til en ny transpersonel psykologi) - er inspiration fra denne oldtidslære opblomstret. Især i USA (bl.a. i miljøet omkring The Esalen Institute, Californien) i takt med voksende interesse for eksistentielle spørgsmål.

Det sås også i skoler for alternativ livsform og i sektdannelser, alle under new age - en yderst broget bevægelse fra 1960erne og frem. Her var terapier som healing, astrologi, meditation, aura-lære, yoga, økologisk livsførelse og endog tilbagevenden til magiske ritualer.

Fra Paracelsus' medicinske metoder i 1500-tallet, inspireret af "Corpus Hermeticum", genkendes i nutiden, f.eks. helbredelse ved særligt præparerede planteudtræk eller homøopatisk-lignende metoder. Og at søge en såkaldt "healing ved tankens kraft" blev indført hos flere grupper.

Tilbage i Mosebøgerne omtales gang på gang drømmetydning. I oldtidens templer kunne de syge i drømme modtage meddelelse om midler til deres helbredelse. I mysteriekulterne var der drømmeterapier i sammenhæng med udvikling til forberedelse for visse indvielsestrin. Her fandtes også meditations-former og -teknikker. Lignende former har igen vundet indpas, her på baggrund af større kendskab til Østens religioner.

Meget genkendes i psykologien med udgangspunkt hos Freud:

-"… drømmene er kongevejen til det ubevidste …".

Lignende omtales i C.G. Jungs patientbehandling, i Fritz Perls' gestaltterapi og hos Stanislav Groff - og hos andre af den tids terapeuter. Her blev drømmetydning genoptaget til brug for healing, og også anvendt til skoler som søgte "personlighedsudvikling" og "spirituel vækst". Selve begrebet new age blev snart ukritisk brugt om meget af det nye og anderledes - og medførte, at det undertiden også blev en lidt belastet betegnelse.

Endvidere var man igen begyndt at opbygge en slags sjælevidenskab og undersøge, definere og skelne sjælen: gennem den af bevidsthed opfattede væren og dennes psykiske tilstandsformer eller kvaliteter, der er undergivet følelse og sindets tanker. Med andre ord, elementer der tidligere mest var placeret inden for religionens sfære.

I slutningen af 1900-tallet voksede nyreligiøse såvel som fundamentalistiske retninger - og ligesom ved tidligere tiders religiøse bølger fandtes der også alle slags "tilbud", mange af vekslende kvalitet. Der var samtidig en vandring bort fra hidtidige ofte ensidige medicinske behandlingsformer over til alternative og åndelige terapiers former for helbredelse og livsførelse. Igen, forskelligartede terapier udbredtes som en hel industri.

Også herunder skete der - idet kirken af mange opfattedes som til en vis grad at have tabt en åndelig dimension og styrke - et voldsomt opsving inden for psykoterapi, hvoraf flere grene arbejder med genopdagelse af reinkarnationsideer ved hjælp af såkaldte rebirthing- og regressionsprocesser.

Inden for de nye bevægelser kredsedes om begreber med såkaldt "åndelig genopvågning" og "kosmisk bevidsthed". Og bl.a. også et nyt verdensbillede med en kristen såkaldt universalisme.

Den katolske kirkes øverste ledelse var i en længere årrække dybt bekymret over new age og dennes (citat:) "nye panteisme" og herunder f.eks. astrologi, reinkarnation og de mange former for "moderne spiritisme", som det hedder i et advarselsesskrift fra Vatikanet.

For i Vatikanet tog man new age-fænomenet så alvorligt, at Pavens Kulturråd - i april 2003 - udstedte det pågældende 50-sidede dokument herom med en holdningsmodel og en argumentliste til hele den katolske verden: - New age vil "ophæve skellet mellem ondt og godt" - og herved "tro på noget ondt og skabe negativitet". Endvidere:

- Som modspil vil Kirken selv stille med en "kosmisk Kristus" og henviser til Paulus' "Brev til Kolossenserne" (1,15-20) - som allerede gnostikerne tillagde ekstra betydning. New age-tilhængere kritiseres for "spirituel narcisisme" - og for forventningerne om et "paradigmeskift", som Vatikanet her kalder "et falsk Utopia". - Et skift kan være svært at opdage, mens man befinder sig midt i det. Meget tyder på, at det er tilfældet også for kirken selv, nu omkring starten på det tredje årtusinde og rumalderen.

Med metafysikken og moderne reinkarnationsopfattelser var der på ny blevet givet en sammenhæng (som mange mente at mangle) - en holisme også inspireret af østlige religionsfilosofier om naturens organiske sammenhæng i et spirituelt verdenssyn med "altings enhed" (hvortil mennesket kan anses at være medskaber af den virkelighed det betragter).

Artikel-DEN-HEMMELIGE-RELIGION-Ove-von-Spaeth
Download-fil: DEN HEMMELIGE RELIGION - Ove von Spaeth