Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN HEMMELIGE RELIGION
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-DEN-HEMMELIGE-RELIGION-Ove-von-Spaeth

DEN HEMMELIGE RELIGION (54 af 170)


Hvad betød talen fra den brændende tornebusk? Hvad er Guldkalvens kult? Har stjernelæren præget Bibelen? Er der spor fra mysteriekult i Moses religion?

DEN HEMMELIGE RELIGION (54 af 170)

13. KAPITEL

Blev Moses' tekster ændret?

 

Forsvandt Bibelens originale tekster?

Tidligt fremstår Bibelens beretninger, krøniker og forordninger som en respekteret tekstsamling, mens Lovens Tavler - der blev opbevaret i Pagtens Ark - blev anset for hellige. I takt med at Bibelen blev ældre, blev dens tekster mere og mere betragtet som ophøjede skrifter, der efterhånden også blev tillagt at være "hellige". Det førte videre til, at ved senere mindre kendskab til indholdets reelle tilblivelseshistorie, blev teksten ofte anset for at være "Guds egne ord".

Moses' lovtekst kom på den måde til at blive betragtet som blot "en kopi af en himmelsk original", ligesom alle de 5 Mosebøger herefter ansås for at være dikteret af israelitternes gud.

Senere gik mange ortodokse ind for - i modstrid med Bibelens oplysning om, at Moses nedskrev ordene - at bøgerne "blev overrakt til Moses fuldt færdige". Eneste tvivlsspørgsmål hos disse troende var, om Moses fik alle bøgerne på én gang eller en bogrulle ad gangen.

De ældste kendte teksttilføjelser og en redaktion af bibelteksterne omtales - i Bibelens "Ordsprogenes Bog" (25,1) og "Esajas" (38,9-20) - at være foretaget allerede af kong Ezekias i 700-tallet f.Kr.

Bibelens "2. Kongebog" (23,2) angiver, at under kong Josiahs religionsreform i 622 f.Kr. i Judæa blev den seneste af Mosebøgerne fundet i et tempelskatgemme. Her havde præsten Hilki'ja, ifølge "2. Krønikebog" (34,14), ved reparation af en tempelvæg:

-"… fundet bogen med Jahwehs lov givet af Moses …".

Der er her tale om "5. Mosebog", som "2. Krønikebog" (34,30) også benævner som "Pagtsbogen". Det anvendte udtryk "af Moses" eller "givet af Moses" hedder i den Hebraiske Bibel ordret: "af Moses' hånd".

Denne udtryksmåde i den Hebraiske Bibel er almindelig, hvad angår en mening, hvad der i dette tilfælde reelt indebærer, at den fundne lovbogs indhold var udformet "ifølge Moses" eller "som givet af Moses".

Og taget bogstaveligt kan udtrykket "af Moses' hånd" lige såvel betyde, at det var Moses eget manuskript. I så fald har selve skriften været en oldkanaanæisk (protosinaitisk) skriftform, kendt fra inskriptioner i Sinai-området på Moses' tid i 1500-1400-tallet f.Kr., men som på Hilki'jas tid var en stil, der ikke mere blev set anvendt.

Den pågældende fundne tekst var blevet indemuret under opførelsen af Salomons tempel, ligesom det kendes - igen - fra Egypten ved indemuring af dokumenter ved opførelsen af både ældre og yngre templer. Ifølge den franske egyptolog Édouard Naville, fortæller en inskription i templet i Dendera, at da Tuthmosis III (cirka 1470 f.Kr.) lod restaurere en mur i templets sydlige del, blev der fundet indemuret en gammel tekst fra kong Pepis tid (2200 f.Kr.), skrevet på et gedeskind.

Den tekst, som blev fundet i Jerusalems tempel, var "5. Mosebog" eller dele deraf. Og i netop den bog (31,26) beordrer Moses:

-"… Tag denne lovbog og læg den ved siden af jeres gud Jahwehs pagts ark …".

Da Pagtens Ark siden fik permanent ophold i templet, har også denne del af Loven været opbevaret i sikkerhed. Foruden rabbinerskrifterne taler andre historiske tekster om, hvad der siden var sket med Bibelen.

Porphyrius påstod, ca. 270 e.Kr., i sin "Adversus Christianos" (Fr. 68) følgende - i citat fra Macarius Magnes' værk "Apocriticus" (3,3) - at: -"… faktum er, at ingenting af Moses har overlevet, for alle hans skrifter siges at være brændt sammen med templet. Og alt, hvad der derefter er skrevet i Moses' navn, blev i virkeligheden skrevet 1180 år senere af Ezra og hans kolleger …".

Den situation Porphyrius hentyder til var i 586 f.Kr., da det første tempel - Salomons dengang ca. 400 år gamle tempel - nedbrændtes ved den babyloniske erobring af Jerusalem. Folket førtes i eksil til Babylon.

Som nævnt menes Pagtens Ark med Moses' tekster bragt i sikkerhed af Jeremias. Skønt Moses' originale Torah-skrifter evt. kan være ødelagt, er andet vigtigt blevet gemt sandsynligvis i det kæmpemæssige tunnelsystem - udvidet af kong Ezekiel ca. 730 f.Kr. - under templet. Det var det første sted, hvor Bernard de Clairvaux' udsendte tempelriddere i 1118 gik på opdagelse. Enkelte tunneler blev genopdaget i 1800-tallet af engelske udforskere. Bibelens uhyre detaljerede fortegnelser over babyloniernes bortførte krigsbytte viser netop intet om teksterne og Moses' øvrige ting, nemlig arkiverne fra Egypten og de genstande som bibelskrifterne tidligt, og igen udførligt, angiver som opbevaret i templet.

I øvrigt kunne Porphyrios' tidsangivelse måske tages i betragtning som bidrag til en bedre datering af Ezra.

Artikel-DEN-HEMMELIGE-RELIGION-Ove-von-Spaeth
Download-fil: DEN HEMMELIGE RELIGION - Ove von Spaeth